Nyheter

Med Lions til utlandet

Tilbud til Stangeungdommer mellom 18 og 22 år
Sist oppdatert: 26.11.2018
Flagg fra mange land

Drenering av jordene på Jønsberg

I løpet av september/oktober  er det grøftet på en del av jordene på Jønsberg.
Sist oppdatert: 21.11.2018
Grøftin, drenering, Jønsberg

Agroteknikk Lillestrøm

Alle klassene på naturbruk besøkte Agrotekmessen på Lillestrøm den 8. november.
Sist oppdatert: 13.11.2018
Agrotekmesse Lillestrøm

Natoøvelse på Jønsberg

I forbindelse med Trident Juncture øvde Nato og norske samarbeidspartnere  på håndtering av terrorangrep på Jønsberg 31.oktober
Sist oppdatert: 01.11.2018
Nato, øvelse, Jønsberg vgs