Nyheter

Landbrukssimulator

Vi har nå en landbrukssimulator til utprøving. Store muligheter for at dette blir en neste anskaffelse, hvis det viser seg at denne gir god læring.
Sist oppdatert: 01.03.2019
Simulator Traktor Tømmerkran Landbruk

Lærere som slutter

To lærere ved skolen som slutter. John Mytting og Magne Vingdal. John går over i pensjonistenes rekker, og Magne begynner i ny jobb nærmere hjemstedet sitt. Vi ønsker begge to lykke til i ny tilværelse.
Sist oppdatert: 05.10.2018
John Mytting