Elevrådet 2018-19

Ny leder for Elevrådet Guro Afseth, nestleder er Martine Børresen.
Sist oppdatert 11.09.2018
ungdommer snakker med hverandre

Vi har nå hatt årets første elevrådsmøte.

Guro Afseth i 3a ble valgt til leder og Martine Børresen i 3e ble nestleder.

For første gang på lenge fikk vi også en elev som ville sitte i BUK Stange – det ble Maren Elton i 1a.

Stian Bårli i 3b ønsker å sitte i Folkehelsegruppa + at de tillitsvalgte spør i klassene etter en elev til i denne gruppa.

 

Elevrådet ønsker å gjennomføre OD dag – 29.oktober er satt av i skoleruta. De ønsker som tidligere å samle inn penger til Kreftforeninga.

Som før blir det elevrådet som har ansvar for denne dagen. De som får jobb og de som ønsker opplegg her på skolen melder inn dette til tillitsvalgt. Elevrådet lager da oppgaver, foredrag etc. til dagen for de som skal være her.