Felling av gamle bjørker

4.desember 2018 hogde vi noen bjørker og ei gammel ask, delvis pga alder, delvis fordi det skal komme nytt drivhus.
Sist oppdatert 10.12.2018
Før hogst
Bjørkene før hogst. Foto: Odd Steinar Lauritsen

Det er blitt vedtatt å bygge nytt drivhus i dette området her, de store trærne fjernes for å gjøre plass i anleggsperioden og til drivhuset. Under her kommer en bildemonatasje satt sammen til en filmsnutt som er lastet opp og hentet fra youtube.

https://youtu.be/K5GaT4zExTA