Info om spørreundersøkelse blant elever på VG2

Fra skoleåret 2016/17 til og med skoleåret 2018/19 prøver fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark ut en modell for systematisk forebygging av frafall i videregående opplæring. I prosjektperioden implementeres IKO-modellen i halvparten av skolene.
Sist oppdatert 14.03.2018
Internatet fra vest

Hvilke skoler som deltar i utprøvingen av modellen er tilfeldig. Prosjektet varer i tre år, finansieres av Kunnskapsdepartementet, og evalueres i samarbeid med forskere fra OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus). I forbindelse med evalueringen skal det våren 2018 gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant Vg2-elever i fylkene Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Oppland og Hedmark.

Undersøkelsen inneholder spørsmål om trivsel og opplevelse av mestring i skolen og planer for utdanning og yrke. I tillegg fra elevene spørsmål om hvordan de har det i hverdagen, forhold til foreldre/foresatte og venner, selvbilde, psykiske plager og fritidsaktiviteter. Det ble gjennomført en lignende spørreskjemaundersøkelse blant Vg1-elever høsten 2016, og Vg2-elevene vil derfor kjenne igjen en del av spørsmålene. Spørsmålene gjentas fordi forskerne ønsker å undersøke om elevenes svar endrer seg fra Vg1 til Vg2.

Som i forrige runde skal undersøkelsen gjennomføres elektronisk i skoletiden. Undersøkelsen åpnes 1. mars og vi håper skolen har anledning til å gjennomføre innen mars måned. For skoler som trenger lengre tid vi undersøkelsen være åpen ut april måned.

Det er frivillig for elevene å delta i undersøkelsen og elevene velger selv om de vil svare på spørreskjemaet på undersøkelsesdagen.

Alle elever på Vg2 bør imidlertid få tilbud om å delta i undersøkelsen.

 

Informasjonsbrev til elever og foresatte våren 2018.pdf