Landbrukssimulator

Vi har nå en landbrukssimulator til utprøving. Store muligheter for at dette blir en neste anskaffelse, hvis det viser seg at denne gir god læring.
Sist oppdatert 01.03.2019
Simulator Traktor Tømmerkran Landbruk

Der kan elevene  kjøre traktor, med redskap og simulere relevante øvelser på jordene. Vi kan også kjøre tømmerkran.

Det er også en skjerm bak slik at en kan følge med på redskaper/tilhengere