Lærere som slutter

To lærere ved skolen som slutter. John Mytting og Magne Vingdal. John går over i pensjonistenes rekker, og Magne begynner i ny jobb nærmere hjemstedet sitt. Vi ønsker begge to lykke til i ny tilværelse.
Sist oppdatert 05.10.2018
John Mytting
Blomster og gave overrekkes av Renate Lunde (foto: Odd S Lauritsen)