Med Lions til utlandet

Tilbud til Stangeungdommer mellom 18 og 22 år
Sist oppdatert 26.11.2018
Flagg fra mange land

Romedal Lions ønsker å vite om det er interesse for utenlandsopphold blant Jønsbergelever  mellom 18 og 22 som bor i Stange kommune.

Årlig ungdomsutveksling i regi av Lions.
Aldersgruppe 18-22 år.
Ungdom fra 25-30 land.
Opphold i leir og privat.
Alternative land i Europa som reisemål.
Tidspunkt: Sommeren 2019
Lions dekker reiseutgiftene.

Nærmere informasjon henvendelse Romedal Lions
v/ President
Arne heimdal