NCE Heidner Biocluster

Heidner Biocluster ble tildelt NCE status i november 2018, Jønsberg vgs er en del av dette nettverket.
Sist oppdatert 14.02.2019
Heidner Jønsberg
NCE Heidner Biocluster

  • NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.

  • Heidner Biocluster ble tatt opp i Arena-programmet i 2012. I november 2018 tok klyngen steget videre og ble tildelt den høyt anerkjente statusen som Norwegian Centres of Expertise (NCE)1. Dette innebærer blant annet en grunnfinansiering på 5 millioner kroner i året de neste fem årene.

  • NCE Heidner Biocluster har som mål å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked. Dette skal oppnås gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene i klyngen.

  • Klyngen består av 50 bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner innen verdisirkelen fra genetikk og bioteknologi til mat til restråstoff og fôrutvikling. Samlet utgjør klyngen en omsetning på over 66 milliarder norske kroner, og har ca. 15 000 ansatte.


  • Bedriftenes størrelse, forskningserfaring og eierstruktur varier fra unge, nyetablerte selskaper, mellomstore bedrifter, landbrukssamvirker og store konsern. Bedriftene som utgjør kjernen i klyngen er blant annet Geno SA, Norsvin SA, Graminor AS, SpermVital AS, Cryogenetic AS og BioBank AS. De store bedriftene er Nortura, Tine, Felleskjøpet og Hoff. Skogfrøverket er viktige medlemmer på plante/kornsiden sammen med Graminor, AquaGen innen havbruk og Hias IKS innen vann, avløp og renovasjon.

  • FoU-miljøene som er partnere i NCE Heidner Biocluster er NMBU, Høgskolen i Innlandet, NIBIO, Veterinærinstituttet, Nofima og Nord Universitet. I tillegg har aktørene over 100 forskningsprosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU- miljøer. Hamar Katedralskole, Ajer ungdomskole og Jønsberg videregående skole er utdanningsinstitusjoner i nettverket som tar sikte på å stimulere unge til å velge realfaglig utdanning som vil styrke sektoren på lang sikt.

  • Klyngen ledes av Kristiane Haug Berg/ Styreleder er Olav Eik-Nes (adm. dir. i Norsvin).Pressemeldingen: https://heidner.no/nce-heidner-biocluster-er-tildelt-den-nasjonale-gronne-ledertroya/