Eksamen høsten 2018

For privatister, lærlinger og praksiskandidater
Sist oppdatert 23.08.2018
Privatiseksamen Høst 2018

Oppmeldingsfrist: 15. september 2018. Søknadsfrist for
særskilt tilrettelagt eksamen: 15. september 2018.

Oppmeldingen må betales samtidig med
registreringen for å være gyldig.

Oppmelding skjer på www.privatistweb.no
Informasjon finner du her og på www.hedmark.org/
privatist
Les informasjonen i privatistweb og brevet fra skolen nøye!

Eksamenskontoret i Hedmark
E-POST: eksamenskontoret@hedmark.org
BESØK: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar
TELEFON: 62 54 43 50