Skoleavslutning for avgangsklassene

Vi inviterer alle avgangselever med foresatte til sommeravslutning torsdag 21.juni kl 17.30 i skolens gymsal.
Sist oppdatert 28.05.2018
Kantina Jønsberg

Det blir først et felles arrangement i gymsalen før det blir klassevise avslutninger. Påmelding sendes på epost til post.jonsberg.vgs@hedmark.org

Husk å oppgi kontaktinfo