Stillingsutlysning - lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Jønsberg videregående skole har ledig lærlingeplass innen barne- og ungdomsarbeiderfaget med oppstart 01.08.2019
Sist oppdatert 27.05.2019
HMSdag
Foto: Odd S Lauritsen

Arbeidsoppgaver

* Opplæringen følger læreplan for faget.

* Veilede og tilrettelegge for elever med spesielle behov.

* Tilrettelegge for aktiviteter innenfor skolens fagområder.

 

 

Vi stiller krav om

* Fullført og bestått VG2 barne- og ungdomsarbeiderfaget.

* Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

* Fleksibilitet og pålitelighet.

 

Vi kan tilby

* Et nettverk av gode og dyktige kollegaer.

* Et aktivt og utviklende arbeidsmiljø.

 

Øvrige vilkår/annet

Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

 

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og

Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

 

Søknad sendes

Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Søknadsfrist    09.06.2019       Utlyst dato        22.05.2019             Vårref         3455

Kontaktperson

Renate Christiansen Lunde, Rektor, mobil: 97604097, renate.lunde@hedmark.org

Elin Olsrud, Avdelingsleder service, mobil: 91757920, elin.olsrud@hedmark.org