Ungdomsskolebesøk

28.mars hadde 9. klasse fra Stange, Romedal, Ottestad, Nes, Brumunddal, Børstad, Ener, Furnes, Hanstad, Trysil, Åmot og Wang ungdomsskoler, samt Steinerskolen, utprøving på Jønsberg vgs.
Sist oppdatert 28.03.2019
Utprøving, ungdomsskoler, Jønsberg
Fra TIP.   Foto: Magnus Høye

Det var aktivitet i alle avdelinger på naturbruk.


Kvisteteknikk med motorsag prøves her.

Her får 9.klassingene informasjon om sikker håndtering av våpen. Mobiltelefonaktiviteten skyldes at de akkurat fikk vite om skolens snapchat.


Om friluftsliv.


Vedlikehold av traktor.

Pussing av hagebord, bordplata er av ei lerk som ble hogd for et par år siden.

Tømmekjøring med hest.
Nymfeparakitten(den på skuldra) fikk komme ut av buret ei lita stund.

Pretty bird.Noen av smådyra, vi har marsvin, kaniner, rotter og edderkopp samt fugler(parakitter)