Heder for lang og tro tjeneste

Norges vel sin medalje for lang og tro tjeneste ble utdelt til fire trofaste medarbeidere på Jønsberg
Sist oppdatert 20.04.2018
Stolte prisvinner med rektor i midten
Fra v.: Ingalill Fossum, Bjørn Arild Storsveen, Renate Lunde(rektor), Tommy Høgberget, og John Martin Mytting.

Fire medarbeidere ved Jønsberg fikk idag overrakt medaljen fra Norges vel for lang og tro tjeneste. Disse har tilsammen 133 års fartstid på Jønsberg. Utifra hvor de bor har de i disse årene tilsammen kjørt 307 000mil. Alle har gjort en flott jobb i tida de har vært her og kommer helt sikkert til å jobbe flere år til. Vi gratulerer alle sammen med en høyst fortjent æresbevisning!

John Mytting får her festet medaljen på brystet av rektor. Han har jobbet på Jønsberg i 36 år. Fra sitt hjemsted på Braskeriedfoss har han tilsammen tilbakelagt 70 000mil.

Bjørn Arild Storsveen får festet medaljen på brystet. Han har jobbet på Jønsberg i 33 år. Fra sitt hjemsted i Tørberget har han tilbakelagt 90 000mil

Tommy Høgberget får festet medaljen av rektor. Han har jobbet på Jønsberg i 32 år, og tilbakelagt 125000 mil til og fra sitt hjemsted på Hokkåsen.

Ingalill Fossum fra Tangen får festet medaljen av Renate Lunde. Hun har jobbet på Jønsberg i 32 år, og tilbakelagt "beskjedne" 22 000 mil.