Valgfag VG1 Naturbruk

Valg av tema i yrkesfaglig fordypning (YFF).
Sist oppdatert 11.06.2019
Kuslipp på Jønsberg

Elever på VG1 har fagene naturbasert aktivitet og naturbasert produksjon. Disse to fagene inneholder en grunnpakke innenfor emnene skogbruk, husdyr, teknikk, plantedyrking og friluftsliv.
I tillegg har alle elevene i videregående kurs 1 et fag som heter yrkesfaglig fordypning (YFF), 6 timer per uke.

På Jønsberg ønsker vi å gi tilbud om fordypning i følgende fag:

  • Naturfag*. Dette er 3 av de 5 timene som er med på å gi studiekompetanse (de resterende 2 inngår i fellesfagene VG1).
  • Matematikk*. Dette er 2 av de timene som er med på å gi spesiell studiekompetanse på Jønsberg.
  • Allsidig landbruk
  • Hest
  • Hund
  • Friluftsliv

Valg av fordypning på VG1 Jønsberg

Jeg ønsker følgende fag i yrkesfaglig fordypning. Sett opp KUN tre prioriterte ønsker hvor tallet 1 er ditt første ønske

Allsidig landbruk
Hest
Hund
Friluftsliv

I tillegg ønsker jeg fordypning i følgende realfag (sett kryss for det som passer):

Prioritet 1 -3!

Naturfag 5t til studiekompetanse
Matematikk 1TY 3t (alternativ til 1PY)
Ønsker ingen fordypning i realfag