Valgfag VG2

Ønske om fag i yrkesfaglig fordypning (YFF) neste skoleår.
Sist oppdatert 11.06.2019
Kuslipp på Jønsberg
Foto: Odd S Lauritsen

Valgfag VG2

Ønske om fag i yrkesfaglig fordypning(YFF) på VG2 neste år.

YFF i VG2 er på mandag hver uke. For å gi deg mer av det du er interessert i vil noe av undervisningen i programfagene rettes mot ditt YFFvalg.

Prioriter tre ønsker av de under her fra 1-3

Jordbruk med teknikk
Skogbruk
Husdyr
Hest
Friluftsliv
Hund
Utplassering på mandager?

Realfag i YFF

Dersom du ønsker realfag kan du velge å bruke timene i YFF, du må velge to realfag.

Du kan velge mellom Matematikk R1(5t) +ett fag til, eller Kjemi1(5t) +ett fag til

 

Realfag

Vi vil gjøre det vi kan for å oppfylle ønskene, men vi kan ikke garantere at du får oppfylt ditt førsteønske. Det må være et visst antall som ønsker et fag for at det skal igangsettes. Der det er flere søkere enn plasser er det karakterer som avgjør hvem som får tilbudet. Er det for få i 2 alternativer kan det være aktuelt å slå disse sammen f.eks. skogbruk/friluftsliv og planteproduksjon/husdyr
Utplassering kan være et alternativ på alle YFF fagområder dersom det er for få elever til å starte opp tilbudet (gjelder ikke realfagene).