Elevtjenester

Mange spørsmål kan dukke opp i skolehverdagen. For eksempel: "Hva slags utdanning passer meg best?" Eller: "Jeg har kjæreste, men hvor kan jeg få prevensjon?" Eller: "Hvordan skal jeg takle alt kaoset på hybelen min?"
Sist oppdatert 07.12.2017

Rådgivningstjenesten

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
 • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
Karriereveiledning

Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

Karriereveileders oppgaver
 • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land
 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
Sosialpedagogisk rådgivning

Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

 • Venner 
 • Familie
 • Klassekamerater
 • Lærere
 • Skilsmisseproblematikk
 • Seksualitet
 • Ensomhet
 • Sorg

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

På veg mot jobb og et selvstendig liv
Rådgiverens oppgave er å hjelpe deg på veien mot utdanning og jobb, økonomi, bolig og fritid. På veien kan det oppstå flere utfordringer både faglig, sosialt og økonomisk. Gjennom personlig veiledning vil rådgiveren kunne gi støtte og råd på veien til et selvstendig liv. En rådgiver har taushetsplikt. Dette betyr at det du forteller, bare blir formidlet videre med ditt samtykke, og at ingen tiltak blir satt i gang uten at du er enig.

kvinne med mange spørsmåltegn i ansiktet

Midt-Østerdal vgs har en rådgiver med ansvar for Koppang og Nordstumoen. Hun samarbeider jevnlig med elevtjenesten, hybelkontaktene og helsetjenesten, men også med:

 • pedagogisk/psykologisk rådgivingstjeneste (PPT)
 • NAV
 • Barnevernet
 • BUP – barne- og ungdomspsykiatrisk
 • Oppfølgingstjenesten
 • Opplæringskontorene

Rådgiverens viktigste oppgaver:

 • Gi råd om valg av fag og utdanning.
 • Informasjon om videre utdanning og hjelp til å søke skoler.
 • Gi råd og opplysninger angående yrkesvalg.
 • Svare på spørsmål i forbindelse med skolegang.
 • Gi hjelp til elever med faglige, sosiale eller personlige problemer (f.eks. i familien, i vennekretsen, på skolen).
 • Å formidle kontakt med andre instanser utenfor skolen.
 • Bidra med tiltak i forhold til "Individuell Plan" og tiden etter skolen. 
Thea Svenkerud

 

thea.margarete.svenkerud@hedmark.org

mobil: 974 34 229

mandag t.o.m. torsdag: skolested Nordstumoen
fredag: skolested Koppang

(bruk gjerne epost/sms ved spørsmål) 

Lærlingstøtte

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Da er du lærling. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

Lærling og lærebedrift inngår en skriftlig lærekontrakt. I tillegg skal lærebedriften ha en intern plan for opplæringen, og opplæringen skal vurderes minst hvert halvår sammen med lærlingen. Faglig leder og lærling har delt ansvar for at alle kompetansemål i fagets læreplan blir nådd. Som lærling skal du delta aktivt i opplæringen din, og - på lik linje med andre ansatte - medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 

to personer som skriver under kontrakt

Som lærling er du en arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Lønn for lærlinger varierer fra fag til fag. Du skal i tillegg til lærekontrakten ha en arbeidsavtale hvor det bl.a. står hva lønna er, arbeidstiden og regler for ferie. 

Når læretiden din er over, avslutter du som arbeidstaker. Hvis du nå skal fortsette som fagarbeider i den samme bedriften, må det inngås en ny arbeidsavtale.

Les mer om å være lærling på nettsiden til Utdanning.no.

Ta gjerne kontakt med rådgiveren hvis du har spørsmål.

Thea Svenkerud

 

thea.margarete.svenkerud@hedmark.org

mobil: 974 34 229

mandag t.o.m. torsdag: skolested Nordstumoen
fredag: skolested Koppang

(bruk gjerne epost/sms ved spørsmål) 

Skolehelsetjenesten

Hvis du vil ta en prat med noen om ting som har ikke direkte med skole å gjøre, men som du er opptatt av eller har spørsmål om, kan du gjerne stikke innom i Helsestasjonen i sentrum. Alle tilbud er gratis, og du behøver ikke å bestille time. Du kan også ta med kjæresten din - de har taushetsplikt!

gut og jenta holder hender

Temaer kan være:

 • Kjærlighet
 • Seksualitet og prevensjon
 • Uønsket graviditet og graviditetstest
 • Slanking og ernæring
 • Spiseforstyrrelser 
 • Rusmidler og røyking
 • Selvbilde - kroppen min
 • Sorg og depresjon
 • Mobbing og trakassering
 • Problemer i familien 
 • ...
 • ...

Du finner Helsestasjonen for ungdom i Koppang sentrum, i samme bygg som legekontoret. Helsestasjonen er åpent hver mandag kl. 14:00 - 15:30. På tirsdager i like uker er helsesøsteren på skolen på rådgivers kontor fra kl. 09:00 til kl. 11:00.

Eli Undseth

eli.undseth@stor-elvdal.kommune.no

mobil: 917 93 618

Bo på hybel

Vår skole har to elev-/hybelkontakter, som kan bistå og veilede elever til å øke trivsel og tilstedeværelse på skolen, strukturere skolearbeid, innarbeide gode hverdagsrutiner og/eller andre ting som er knyttet til en hybeltilværelse. 

å bo på hybel i et dukkehus

Elev-/hybelkontakt tilbyr kontakt med eleven gjennom sms, mail, telefon eller besøk. Oppfølgingen tilpasses elevens behov, og er ikke kun ment for de som bor på hybel!

Uansett hvor liten eller stor utfordringen er: ta kontakt - vi er din støttespiller!

Kristin Flugstrud, elev-/hybelkontakt 

kristin.flugsrud@hedmark.org

telefon: 918 77 081

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Brede Skogbakken

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?