Skolehverdag

Alle nye elever på skolen får et skolebevis etter fotograferingen ved skolestart. Beviset må ha ny oblat for hvert skoleår for å være gyldig; du kan få det på kontoret. Ellers kan alle elever låne et bokskap ved betaling av kr. 100,- i depositum for nøkkelen. Om alt annet som er viktig for skolehverdagen, kan du lese her nede.
Sist oppdatert 07.12.2017

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

På Midt-Østerdal videregående skole videreføres mange forskjellige prosjekter. Vi forklarer litt om noen av de viktigste prosjektene.


Skolebasert utviklingsprogram (SKUP) - Modul Motivasjon, mestring og relevans

Skolebasert utviklingsprogram (SKUP) er et tiltak fra Hedmark fylkeskommune som startet høsten 2016. Alle videregående skoler i Hedmark fylke var med i SKUP og fulgte én av fire moduler. Midt-Østerdal var med i modulen Motivasjon, mestring og relevans, som ble gjennomført i perioden mars - desember 2017. Å motivere for læring handler både om å engasjere, oppmuntre og styre elevers atferd i bestemte retninger og gi dem energi. Motivasjon handler om noe mer enn elevenes lyst til å lære. Det handler om deres aktivitet og innsats i læringsprosessen. Målet med denne modulen var å gi lærerne og skolelederne økt innsikt i hva motivasjon, mestring og relevans er.   

Helhetlig vurdering

Dette prosjektet startet høsten 2014. Lærergruppen og ledelsen arbeidet med og videreutviklet metoder for god underveisvurdering og tilbakemelding i undervisningspraksis. Gjennom dette prosjektet etablerer skolen nå en kvalitetssikrende standard for hva skolen står for, og hvordan den skal utøve vurderingsarbeidet sammen med og for elevene.   

Konsekvenspedagogikk – ”Med fokus på fremtida”

Målet med konsekvenspedagogikk er økt sosial læring og høyere yrkesfaglig kompetanse for elevene. Dette krever høy kompetanse innenfor konsekvenspedagogikk hos lærerne og medarbeidere. Prosjektet startet høsten 2011 på skolested Nordstumoen og ble avsluttet der høsten 2014. Den konsekvenspedagogiske tenkningen og arbeidsmåtene har fått en fast plass i skolested Nordstumoens hverdag, og også skolested Koppang har begynt å jobbe slik fra høsten 2015.   

Ny GIV - mot frafall i videregående opplæring

Høsten 2010 startet Ny GIV som den norske regjeringens brede, nasjonale satsing for å øke andelen som gjennomfører og består videregående opplæring. Hos Midt-Østerdal vgs jobber prosjektgruppen med innsats på flere områder: FYR (se litt lengre ned), elev-/hybelkontakt, smågrupper i matematikk, skoletrøkk og åpent studieverksted/leksehjelp på kveldstid.   

FYR-prosjektet - Fellesfag, Yrkesretting og Relevans

FYR-prosjektet - først en del av Ny GIV, men nå et eget prosjekt - startet høsten 2011, og har som mål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Målet er å redusere frafallet blant elever. Lærerne på Midt-Østerdal vgs har utarbeidet konkrete undervisningsopplegg og har stort sett opplevd at det gir økt motivasjon og økt læring hos elevene.   

Aktive unge

Høst 2014 startet en arbeidsgruppe som sammen med en landskapsarkitekt vil lage plan for et mer stimulerende utemiljø på skolestedet Koppang. Målet er å øke hverdagsaktiviteten og læringskapasiteten.    

Læringsledelse - et skoleutviklingsprosjekt

Høsten 2013 har Midt-Østerdal vgs utarbeidet en del standarder (for en god undervisningsøkt, en god oppgave, en god fagsamtale og en god underveissamtale), som fortsatt brukes og videreutvikles.    

Vurdering for læring

Dette prosjektet ble videreført fra høsten 2011 til høsten 2014. Flere lærere har jobbet med individuelle mål hvor de ga vurdering en større plass i arbeidsplanene sine. Det beste eksempel på vurdering for læring ble delt med både fagforumgrupper og de ansatte hos Midt-Østerdal vgs. Erfaringsdeling fikk og skal få stor fokus. 

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skolested Nordstumoen hanterer en egen skoleruta, som kan lastes ned her. 

Skoleruta 2018-2019 skolested Nordstumoen (103 kB) 

Skoleruta for skoleåret 2019-2020 kan lastet ned her:
Skoleruta 2019-2020 (85 kB)

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2018/2019

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket er absolutt stedet å være på skolen, og mye bedre enn å henge i gangen eller fryse ute på trappa. I tillegg til masse skjønnbøker, DVD-er og tidsskrifter, har biblioteket en fin samling av faglitteratur og dokumentar, tilrettelagt for skoleoppgaver og fordypning.

skolebiblioteket Midt-Østerdal vgs

På scenen på studieverkstedet står det et stort rundbord der du kan samarbeide med  medelever. I tillegg fins det tre arbeidsbord, og et lite koselig rom vi kaller for stille lesesal, der du kan studere helt i ro og fred. Biblioteket er utstyrt med flere sofakroker, både på hemsen og på verkstedet. Her er en mer uformell og avslappet stemning, men også der kan du sitte og jobbe på din egen maskin.

 

Utlånsregler:

 • Lånetiden for skjønnbøker, fagbøker og lydbøker er 4 uker, og kan forlenges hvis det ikke er noen andre som venter på dem.
 • Lånetiden for film er 2 uker, og kan forlenges på samme måte.
 • Du står ansvarlig for det du har lånt. Det betyr at du må behandle det forsiktig!
 • Materiale som er alvorlig skadet, eller ikke blir levert, skal du betale for. For skjønn- fag- og lydbøker betaler du kr. 300,-. For DVD-er betaler du kr. 200,-. For læremidler betaler du alltid innkjøpsprisen, og den er ofte rimelig høy!

skolebiblioteket Midt-Østerdal vgs skolebiblioteket Midt-Østerdal vgs skolebiblioteket Midt-Østerdal vgs

Øvrige regler:

 • Hold et normalt lydnivå.
 • Rydd opp etter deg.
 • Aldri spis og/eller drikk i nærheten av bøker eller annet materiale.
 • Slå av lyden på mobiltelefonen/pc-en din, eller bruk ørepropper.

Biblioteket er altså et informasjonssenter, et arbeidssted og et hyggelig møtested for alle skolens elever. Velkommen!

Madeleine Hopman, bibliotekar

Madeleine Hopman, bibliotekar 

E-post: madeleine.hopman@hedmark.org

telefon: 9027 2170

Til stede: mandag - torsdag fra kl. 08:30 til 12:30

Søk i skolens boksamling

Du kan nå søke etter en bok uten hjelp av bibliotekaren. Bruk gjerne din egen pc (på skolen eller hjemmefra) og finn fram boka helt sjøl! 

Gå til skolebibliotekets Websøk.

Veiledning websøk hos MØ-vgs (1,1 mB)

Lenker til våre (nabo)kommunenes biblioteker:

Stor-Elvdal biblioteket
Åmot biblioteket
Rendalen biblioteket
Hedmark Fylkesbiblioteket

Pensumlister 2018-2019

Her kan du laste ned pensumlistene for skoleåret 2018-2019 for både skolested Koppang og skolested Nordstumoen.

boklisten 2018-2019 Vg1 Studiespesialisering (29 kB)
boklisten 2018-2019 Vg2 Studiespesialisering (29 kB)
boklisten 2018-2019 Restaurant og matfag (29 kB)
boklisten 2018-2019 Teknikk og industriell produksjon (29 kB)
boklisten 2018-2019 Naturbruk (29 kB)

Kildekritikk

I jakten på  informasjon kan du bruke mye kilder, og da er du nødt til å være kritisk. Fordi: Er alt du har funnet sant? TONE er en fin metode å  bruke når du skal vurdere en informasjonskilde. TONE står for:

 • Troverdighet: Er kilden sikker? Hvem er forfatteren? Hvem eier nettsiden eller avisa?
 • Objektivitet: Hvorfor er nettsiden, artikkelen eller boka skrevet? Er kilden objektiv og nøytral, eller er hensikten å overbevise deg om noe?
 • Nøyaktighet: Finner du slurv og juks? Når er nettsiden, artikkelen eller boka skrevet? Når ble siden sist oppdatert? Er informasjonen utdatert? Oppgir forfatteren eller nettstedet sine kilder?
 • Egnethet: Kan du finne de svarene du trenger? Hvem er målgruppen?

Husk:
Én kilde er ingen kilde; bruk alltid flere kilder! Og gjør deg opp en mening om nettsider du henter informasjon fra!

Mer informasjon:

NDLA-filmen om kildekritikk
NDLA-filmen med søketips
Nettside Søk & Skriv

Fordypningsoppgave

Alle elever i vg3 og påbygg må skrive en fordypningsoppgave. I læreplanen står det at du må:

 • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning
 • orientere deg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

Det er mye å velge i når du skal arbeide med fordypningsoppgaven. Biblioteket til Senja videregående skole har utviklet en idébank for deg som ikke helt vet hva du skal velge, og et hjelpemiddel for deg som ikke vet hvor du skal finne den litteraturen du trenger. Her kan du lese om:

 • hvordan du søker informasjon
 • hvordan du setter opp oppgaven
 • hvordan du lager hennvisninger og litteraturlista
 • forslag til litterære emner og språklige emner 

Lenke til Idébanken til Senja vgs biblioteket

Nyttige lenker

Vi har samlet flere interessante og nyttige lenker for deg!

Atekst
Hos Atekst får du tilgang et unikt mediearkiv bestående av norske og nordiske aviser og nettsteder. Finn akkurat den artikkelen du leter etter, eller sett sammen historiske oversikter over hendelser, temaer og personer. Det er det viktig å bruke gode søkeord. Ellers er det lurt å velge tidsperiode du vil søke i - eksakt dato, siste uka, siste året eller mange år - og evt. om du vil søke bare i en bestemt avis. Så lenger du er på skolens nettverk, trenger du ikke brukernavn eller passord.

Store norske leksikon
Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Her kan du søke i alle artikler som finnes i leksikonet. Disse blir fortløpende oppdatert når det skjer endringer. 

FN-sambandet
FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. På nettsiden finner du blant annet et interaktivt verdensatlas, statistikk, landinformasjon og satelittbilder. Målet er å visualisere likheter og ulikheter i verden, og hvordan mennesker påvirker livet på planeten.

Ordnett
Ordnett tilbyr 50 digitale ordbøker på 10 språk. Det finnes allmenne ordbøker og fagordbøker innen økonomi, finans, teknologi, jus og medisin. Ordbøkene er laget av profesjonelle forfattere og redaktører. Du har tilgang til Ordnett gjennom Feide.

 

 

IKT-hjelp

Even Klyve Dahl er IKT-ansvarlig for Midt-Østerdal vgs. Even kan hjelpe deg med alle dine IKT-saker. Kontoret hans er på skolested Koppang, andre etasje (ved siden av språklabben). 

Les mer:

Brukerveiledning SkoleArena (442 kB)
Brukerveiledning Smartbok (267 kB)
nettside Slett meg, om hvordan du kan slette deg selv fra f.eks. Facebook eller Snapchat
nettside Nettvett, med informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett 

Kontaktinfo

Navn: Even Klyve Dahl

E-post: support.midt-osterdal.vgs@hedmark.org

Telefon: 9706 7994 (på tirsdag og onsdag mellom 10:00 og 16:00)

Til stede: tirsdag 10:00 - 14:00 (Koppang) og onsdag 10:00 - 12:00 (Nordstumoen)

Brukernavn og passord

Hedmark fylkeskommune bruker FEIDE-pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak. Gå til https://skole.hedmark.org, velg for Ny elev og følg instruksjonene. Du er nå inn på Portalen, samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden, mens passordet kan senere byttes på Portalen. 

Trådløst nett

På skolen bruker du trådløst nett. Du skal koble deg til HFK-elev. 

Utskrift og kopi

Alle elever kan bruke skriveren på biblioteket. Der finnes det et laminert ark hvor du kan lese hvordan du kobler til skriveren og hvordan du bruker den.

Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

Textpilot er en lese- og skrivestøtteverktøy, som alle elever kan få bruke. For å fa programmet, må du ta kontakt med avdelingsleder skole Gerhard Omsted.  

 

Kantina

Kantina på Koppang er under utvikling. Informasjon kommer senere. 

Kantina på skolested Nordstumoen er et trivelig samlingssted for elever, medarbeidere og besøkende. Det tilbys varm og kald mat, drikke, frukt og grønnsaker. Dagens meny finnes på et eget oppslag i kantina. Åpningstider er mellom kl.09.30 – kl.17.30, mens lunsjen blir servert mellom kl.12.00 og kl.12.30, middagen mellom kl.16.15 og kl.16.45. 

kantina på skolested Nordstumoen

Veronica Østensen, kantina skolested Koppang 

Veronica Østensen

greta.veronica.ostensen@hedmark.org

mobil: 971 17 510 

Arild Løvaas, kantina skolested Nordstumoen 

Arild Løvaas

arild.lovaas@hedmark.org

mobil: 975 08 663

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?