Utdanningstilbud

For skoleåret 2018-2019 tilbyr Midt-Østerdal videregående skole 2 studielinjer innenfor studieforberedende tilbud og 3 studielinjer innenfor yrkesfaglige tilbud.
Sist oppdatert 06.12.2017

Studieforberedende tilbud

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Studiespesialisering ved Midt-Østerdal

Ønsker du å forberede deg til høyere utdanning som høyskole eller universitet, er dette linja for deg. Midt-Østerdal vgs er veien til studier som medisin, jus, statsvitenskap, økonomi, mediekunnskap og mange andre yrker.

I vårt samarbeid med Høgskolen Innlandet, Campus Evenstad fokuserer vi spesielt på det å forberede våre elever til høyere utdanning og forskning, gjerne innen realfag, naturforvaltning, bærekraftig utvikling og naturveiledning. Ekskursjoner til for eksempel en innsjø for å studere innsjøens biologiske mangfold er del av vår studieforberedende tilbud. 

kjemipraksis hos Trysil vgs

Det viktige er at du etter å ha gått hos oss skal være godt rustet til å være student, samme hvilket studie du velger. Du bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Du vil kunne oppnå generell eller spesiell studiekompentanse. Etter det første året kan du velge mellom programområde realfag eller programområde språk, samfunnsfag og økonomi. 

Innen læreplanen for politikk, individ og samfunn kan du hos Midt-Østerdal vgs i andre året velge for faget Sosiologi og sosialantropologi. Mer om dette fag kan du lese på denne siden hos Vilbli.

Og så kan du hos oss i andre året velge for faget Breddeidrett. Mer om dette faget kan du lese på denne siden hos Vilbli


Mer om utdanning og yrker vil du finne på Utdanning.no.

  

Yrkesfaglige tilbud

Liker du å lage ting eller hjelpe andre? I yrkesfagene lærer du å bruke hodet og hendene til for eksempel å reparere et fly, yte god service, designe ting, passe på datasikkerhet eller ha omsorg for mennesker. I samfunnet vårt er det veldig mange forskjellige oppgaver som må løses av mennesker som er gode på det de gjør. Hos Midt-Østerdal vgs kan du velge 3 yrkesfaglige studielinjer: Teknikk og industriell produksjon (3 år tilrettelagt), Restaurant- og matfag (3 år tilrettelagt) og Naturbruk (3 år tilrettelagt).

sveising på TIP-verkstedet  praksis i å sette sprøyter elektro-arbeid i klasserommet

Mer informasjon om yrkesfag finner du på yrkesfag.no.

Mer om utdanning og yrker vil du finne på Utdanning.no.

 

Teknikk og industriell produksjon (tilrettelagt på skolested Nordstumoen)

Er du glad i å jobbe på verksted, ”mekke eller skru”, kan dette utdanningsprogrammet kanskje være noe for deg. På vår skole skjer opplæringen i TIP med utgangspunkt i daglig verkstedarbeid. Dette krever bl.a. opplæring i bruk av diverse utstyr og maskiner. For å unngå skader og ulykker, er opplæring innen helse, miljø og sikkerhet viktig. Gjennom denne yrkesrelaterte opplæringen lærer du for eksempel samarbeid, grunnleggende faglige ferdigheter og kundebehandling, noe som er viktig med tanke på fremtidig yrkesliv.

verktøy hos TIP-verksted Fixit

Opplæringen skal gi elevene grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring. Vi legger vekt på sosial læring som grunnlag for faglig læring. Teorien tar utgangspunkt i kompetansemål fra læreplan for TIP og knyttes opp mot det praktiske arbeidet.

Du vil lære om:

 • å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet
 • å bruke riktig maskiner og utstyr til de ulike arbeidsoppgavene
 • bilpleie

Målet for utdanningen er at du skal tilegne deg grunnleggende sosial og arbeidsmessig kompetanse for å kunne utføre arbeid i ordinær bedrift på nivå under fagbrev eller i en vekstbedrift.

Noe av opplæringen er organisert som en elevbedrift rundt bilpleie, småreparasjoner og lettere vedlikeholdsarbeid på bil, slik som oljeskift og skift av dekk. 

Restaurant- og matfag (tilrettelagt på skolested Nordstumoen)

Er du glad i å lage mat og liker å jobbe sammen med andre mennesker, kan dette utdanningsprogrammet være noe for deg. På vår skole skjer opplæringen i Restaurant- og matfag på en ordinær arbeidsplass. Du har din arbeidspraksis og utdanning på skolens kjøkken og kantine og er med på å drive disse. Teorien knyttes opp mot det praktiske arbeidet. Arbeidet på kjøkkenet og i kantinen er basert på krav om nøyaktighet, hygiene, kvalitet og leveringsfrister. Du får gjennom arbeidet mulighet til å gjøre noe som oppleves som nødvendig og betydningsfullt. Du samarbeider med andre i en felles aktivitet, og gjennom dette skal du kunne oppnå sosiale og faglige ferdigheter.

kjøkkenarbeid hos Restaurant- og matfag

Du vil lære om:

 • å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i arbeidet
 • å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til effektivitet
 • å ha god personlig hygiene og å sørge for renslighet ved all matproduksjon
 • å bruke redskap og kjøkkenmaskiner riktig til de ulike arbeidsoppgavene
 • råvarer
 • kosthold

Du vil få arbeidserfaringer fra:

 • varmtkjøkken
 • koldtkjøkken
 • baking/konditori
 • salg/kundebehandling
 • produksjonshygiene

Målet for utdanningen er at du skal kunne utføre enkle arbeidsoppgaver. Du skal  tilegne deg grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og holdninger innen faget. Dette er viktig for at ditt arbeid skal tilfredsstille de krav og forventninger som arbeidslivet setter til produksjon, samarbeid og selvstendighet.

Noe av opplæringen er organisert som en elevbedrift, slik at du får øve deg i kundebehandling, service og å levere kvalitet. Elevbedrift "RM Mat & Kaker" leverer konditorvarer og bakverk. 

Naturbruk (tilrettelagt på skolested Nordstumoen)

Er du glad i å være ute og liker praktisk og fysisk arbeid, kan dette utdanningsprogrammet være noe for deg. På vårt skolested skjer opplæringen i Naturbruk gjennom mye praktisk arbeid og friluftsliv. Du har din arbeidspraksis og utdanning på skolen og i nærområdet. Landbruks- og snekkerverkstedet ved skolen er sentrale læringsarenaer, i tillegg til vedproduksjon og vedlikehold av skolens parkanlegg og utearealer. Dette krever bl.a. opplæring i bruk av diverse maskiner og redskaper.

Opplæringen skal legge til rette for opplevelse og mestring av arbeidsoppgaver under varierende natur- og klimaforhold og bidra til samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Gjennom praktiske oppgaver og samarbeid med andre skal du kunne oppnå sosial kompetanse, praktiske ferdigheter og innsikt i prosesser som inngår i naturbaserte produksjoner og aktiviteter, og som er etterspurt i arbeidslivet. Teorien tar utgangspunkt i kompetansemål fra læreplan for Naturbruk vg1 og knyttes opp mot det praktiske arbeidet.

trearbeid ved Naturbruk-linje

Du vil lære om:

 • å organisere eget arbeid slik at du overholder krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet
 • å bruke riktig redskap og utstyr til de ulike arbeidsoppgavene
 • vedproduksjon - fra tre til ved
 • planteproduksjon
 • stell og vedlikehold av grøntanlegg
 • enkelt vedlikehold av bygninger og møbler
 • bruk og vedlikehold av ryddesag, motorsag, kantklipper, gressklipper vedmaskiner, traktor m/redskap, combitrack, med mer
 • bærekraftig utvikling
 • uteliv i all slags vær

Målet for utdanningen er at du skal tilegne deg grunnleggende sosial og arbeidsmessig kompetanse for å kunne utføre arbeid i ordinær bedrift på nivå under fagbrev eller i en vekstbedrift.

Noe av opplæringen er organisert som en elevbedrift, hvor du produserer ved, gjør felle- og ryddearbeid innen skog, og løser oppdrag som anleggsgartner.

 

Fagopplæring - overgang fra elev til lærling

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Da er du lærling. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

skogsarbeid

Her kan du lese mer om lærlingstøtte hos Midt-Østerdal vgs.

 

Mer om utdanning og yrker vil du finne på Utdanning.no.

Hvis du har lyst til å studere et år i utlandet? Du har flere muligheter for å gå gjennom ditt andre år i Tyskland, Spania, England, eller hvor som helst.

London Parliament

Og hva med for eksempel å dra med et skip over verden? Du kan spørre rådgiveren vår om informasjon!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?