Nyheter

Privatisteksamen

Privatister, lærlinger og praksiskandidater kan ta eksamen i våren 2019. Oppmeldingsfrist er 1. februar 2019.
Sist oppdatert: 15.01.2019
Privatisteksamen våren 2019

Midt-Østerdal videregående skole legges ned

Fylkesrådet i Hedmark foreslår å legge ned Midt-Østerdal videregående skole fra neste skoleår. Årsaken er for lave elevtall til å opprettholde forsvarlig kvalitativ drift.
Sist oppdatert: 25.09.2018

Elevrådet er på plass

Onsdag 5. september har det nye elevrådet hatt sitt første møte med skoleledelsen. Det ble snakket om elevrådets oppgaver, og så valgt representanter til råd og utvalg.
Sist oppdatert: 06.09.2018
ungdommer snakker med hverandre

Bokkantina starter!

Fra onsdag 5. september skal det være BOKKANTINA på Midt-Østerdal videregående skole!
Sist oppdatert: 03.09.2018
Invitasjon til Bokkantina på 5. september 2018

Inntaksspørsmål?

Er det noe du lurer på ifm. inntaket? Alle elever fra Midt-Østerdal videregående skole, skoleåret 2018-2019, kan kontakte rådgiveren Siren Valvatne mellom 13. og 17. juli hvis noen er uklart. Sendt epost til siren.valvatne@hedmark.org eller sms til 9706 7994.
Sist oppdatert: 22.06.2018

Sommerskolen 2018

Står du i fare for å ikke bestå? Grip muligheten til å bestå eksamen og søk Sommerskolen 2018!
Sist oppdatert: 09.04.2018

Yrkesfagenes år 2018 er i gang

Det var topp stemning på kick-off 2. februar for kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» hvor det var over 300 folk i salen. Til stede var representanter fra regjering, partene i arbeidslivet, samt unge elever og lærlinger fra hele landet.
Sist oppdatert: 02.02.2018
Ungdom under åpningen av Yrkesfagens år 2018.

Fin og trygg russefeiring

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for en fin og trygg russefeiring for avgangselevene.
Sist oppdatert: 19.03.2018
Russelue