Nyheter

Inntaksspørsmål?

Er det noe du lurer på ifm. inntaket? Alle elever fra Midt-Østerdal videregående skole, skoleåret 2018-2019, kan kontakte rådgiveren Siren Valvatne mellom 13. og 17. juli hvis noen er uklart. Sendt epost til siren.valvatne@hedmark.org eller sms til 9706 7994.
Sist oppdatert: 22.06.2018

Sommerskolen 2018

Står du i fare for å ikke bestå? Grip muligheten til å bestå eksamen og søk Sommerskolen 2018!
Sist oppdatert: 09.04.2018

Ny nettside!

I mai 2017 bestemte Hedmark fylkeskommune at alle  enheter og virksomheter i organisasjonen skulle få nye nettsider. Det betydde blant annet nye nettsider for skolene. Og i dag ble de nye nettsidene publisert!
Sist oppdatert: 19.03.2018
startknappen

Yrkesfagenes år 2018 er i gang

Det var topp stemning på kick-off 2. februar for kampanjen «Yrkesfagenes år 2018» hvor det var over 300 folk i salen. Til stede var representanter fra regjering, partene i arbeidslivet, samt unge elever og lærlinger fra hele landet.
Sist oppdatert: 02.02.2018
Ungdom under åpningen av Yrkesfagens år 2018.

Fin og trygg russefeiring

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune ønsker å legge til rette for en fin og trygg russefeiring for avgangselevene.
Sist oppdatert: 19.03.2018
Russelue