Elevrådet er på plass

Onsdag 5. september har det nye elevrådet hatt sitt første møte med skoleledelsen. Det ble snakket om elevrådets oppgaver, og så valgt representanter til råd og utvalg.
Sist oppdatert 06.09.2018
ungdommer snakker med hverandre

Mer om elevrådet og utvalg kan du lese i denne artikkelen