Elevtjenester

På disse sidene vil du finne opplysninger som først og fremst angår elevene og skolens servicetilbud.
Sist oppdatert 05.01.2018

 

Skolebiblioteket

Biblioteket er åpent hele skoledagen. Hvis du ikke kan komme dit, kontakt
biblioteket via:

telefon: 62 48 53 30 eller via e-post: novgs.biblioteket@hedmark.org

Skolebiblioteket er et fagbibliotek for skolens elever og lærere. Foruten
bøker finnes et godt utvalg av aviser og tidsskrifter. Vi har også musikk-CD'er
og DVD-filmer samt en mindre samling med lydbøker til utlån.

Biblioteket er et arbeidssted for elever. Det er viktig at dere kan finne
den informasjonen dere har bruk for. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte
bibliotekaren.

Bøker som ikke finnes i skolebiblioteket kan vi låne fra andre bibliotek.

Bibliotekar ved skolen er Kirsten T. Slørstad.

Søk i skolebibliotekets katalog:  [Trykk her...]

Søk i bibliotekene i Nord-Østerdal:

Tynset:     Søk i katalogen 
Alvdal:     Søk i katalogen 

Tolga:       Søk i katalogen 
Folldal:     Søk i katalogen 

Røros:      Søk i katalogen
Os:          Søk i katalogen

Rendalen: Søk i katalogen

 Atekst, leksikon og ordbøker

A-tekst

I Atekst finner du artikler fra veldig mange aviser i Norge, også lokalaviser.

VG er digitalisert helt tilbake til 1945, andre aviser har kommet til senere.

Gå inn på adressen:

A-tekst

På skolens nettverk trenger du ikke brukernavn eller passord.
For å finne de mest relevante artiklene er det viktig å finne gode søkeord eller fraser (navn eller ord som må komme etter hverandre).
Forsøk andre ord hvis du får dårlige treff.

Det kan være lurt å avgrense søket ved å velge tidsperiode du vil søke i, - eksakt dato, siste uka, siste året eller mange år, - og evt. om du vil søke bare i en bestemt avis.

Store norske leksikon online

Adressen er: https://snl.no/

Her kan du søke i alle artikler som finnes i leksikonet. Disse blir også fortløpende oppdatert når det skjer endringer.  
Ordbøker på din datamaskin

Når du begynner på skolen og mottar PC, så er Ordnett installert på denne. Klikk på ikonet på skrivebordet og du har tilgang til diverse ordbøker fra Kunnskapsforlaget. Hvis du ikke får treff på noen ord, må du oppdatere basen. Dette gjør du ved å klikke på "hjulet" øverst i høyre hjørnet, "Innstillinger" og knappen "Oppdater ordbøker". Dette tar som regel litt tid.

Ordbøkene kan du bruke uten å være tilknyttet Internett.
Du trenger ikke brukernavn eller passord hvis du bruker dette ikonet.

Lurer du på noe, kan du spørre bibliotekaren, dataansvarlig eller læreren.

Du kan søke i følgende ordbøker:

 • Stor Norsk Ordbok med Norsk ordbok, Norske synonymer, Fremmedordbok og Tanums store rettskrivingsordbok
 • Nynorsk rettskrivingsordbok
 • Bokmål rettskrivingsordbok
 • Norsk riksmålsordbok
 • Medisinsk ordbok
 • Jusleksikon

 

 • Engelske ordbøker
 • Tyske ordbøker
 • Svensk ordbok
 • Italiensk ordbok
 • Spansk ordbok
 • Fransk ordbok
 • Portugisisk ordbok
 • Kinesisk ordbok
 • Arabisk ordbok

Den har óg en minigrammatikk lik den du finner i papirordbøker.

 

 

Rådgivningstjenesten

Jeanne Solvang

 

Telefon: 975 42 790

E-post: jeanne.solvang@hedmark.org

 

Hans Petter Borgos

  

Telefon: 934 65 495

E-post: hans.petter.borgos@hedmark.org

 

Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

 • Veiledning i forbindelse med fagvalg, utveksling, læreplasser, utdannings-, karriere,- og yrkesvalg
 • Utdanningsveier i Norge og i andre land

 • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt

 • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy

 • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring

 • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Samarbeider tett med kontaktlærere og faglærere, og skolens øvrige personell 

 

Elevkontakt

Elin Brennmoen

Mobil: 90062178

e-post:elin.brennmoen@hedmark.org

Treffes i 1. etasje, rom 1111

 

Oppgaver

 • Jobbe med trygghet, trivsel og mestring for elever.
 • Forebygge fravær.
 • Deltar i IKO-team (Identifisering, kartlegging, oppfølging)
  • Teamet består av en rådgiver, avdelingsleder, lærer og elevkontakt
 • I samarbeid med elev/foreldre se på hva som kan tilrettelegges helhetlig, for å fremme læring og trivsel.
 • Kontaktperson for hybelboere og deres foreldre,
 • Samarbeide med alt personale på skolen for å fremme et godt sosialt miljø.
 • Følger opp elevrådet

 

Skolehelsetjenesten

Helsesøster

har kontor i 3. etasje og har kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Skolelege

Helsesøster kan sende elevene videre til skolelege ved behov

Helsestasjon for ungdom

 er et gratis tilbud for ungdom opp til 24 år i helsestasjonens lokaler i Rådhuset. Fagpersonell tilknyttet HFU er helsesøster og turnuslege. Ingen timebestilling, det er bare å komme innom.

Hva tilbyr vi?

 • Voksenperson som du snakke med.
 • Fysisk eller psykisk helse
 • Seksualitet
 • Prevensjon

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?