Skolehverdag

Sist oppdatert 05.01.2018

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

Ev lokal info

Skoleruta

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

 

Kontaktinfo

(Skolen legger inn)

Navn

E-post:

Telefon:

 Evt åpningstider mm

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Skolebiblioteket

Biblioteket er åpent hele skoledagen. Hvis du ikke kan komme dit, kontakt
biblioteket via:

telefon: 62 48 53 30 eller via e-post: novgs.biblioteket@hedmark.org

Skolebiblioteket er et fagbibliotek for skolens elever og lærere. Foruten
bøker finnes et godt utvalg av aviser og tidsskrifter. Vi har også musikk-CD'er
og DVD-filmer samt en mindre samling med lydbøker til utlån.

Biblioteket er et arbeidssted for elever. Det er viktig at dere kan finne
den informasjonen dere har bruk for. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte
bibliotekaren.

Bøker som ikke finnes i skolebiblioteket kan vi låne fra andre bibliotek.

Bibliotekar ved skolen er Kirsten T. Slørstad.

Søk i skolebibliotekets katalog:  [Trykk her...]

Søk i bibliotekene i Nord-Østerdal:

Tynset:     Søk i katalogen 
Alvdal:     Søk i katalogen 

Tolga:       Søk i katalogen 
Folldal:     Søk i katalogen 

Røros:      Søk i katalogen
Os:          Søk i katalogen

Rendalen: Søk i katalogen

 Atekst, leksikon og ordbøker

A-tekst

I Atekst finner du artikler fra veldig mange aviser i Norge, også lokalaviser.

VG er digitalisert helt tilbake til 1945, andre aviser har kommet til senere.

Gå inn på adressen:

A-tekst

På skolens nettverk trenger du ikke brukernavn eller passord.
For å finne de mest relevante artiklene er det viktig å finne gode søkeord eller fraser (navn eller ord som må komme etter hverandre).
Forsøk andre ord hvis du får dårlige treff.

Det kan være lurt å avgrense søket ved å velge tidsperiode du vil søke i, - eksakt dato, siste uka, siste året eller mange år, - og evt. om du vil søke bare i en bestemt avis.

Store norske leksikon online

Adressen er: https://snl.no/

Her kan du søke i alle artikler som finnes i leksikonet. Disse blir også fortløpende oppdatert når det skjer endringer.  
Ordbøker på din datamaskin

Når du begynner på skolen og mottar PC, så er Ordnett installert på denne. Klikk på ikonet på skrivebordet og du har tilgang til diverse ordbøker fra Kunnskapsforlaget. Hvis du ikke får treff på noen ord, må du oppdatere basen. Dette gjør du ved å klikke på "hjulet" øverst i høyre hjørnet, "Innstillinger" og knappen "Oppdater ordbøker". Dette tar som regel litt tid.

Ordbøkene kan du bruke uten å være tilknyttet Internett.
Du trenger ikke brukernavn eller passord hvis du bruker dette ikonet.

Lurer du på noe, kan du spørre bibliotekaren, dataansvarlig eller læreren.

Du kan søke i følgende ordbøker:

 • Stor Norsk Ordbok med Norsk ordbok, Norske synonymer, Fremmedordbok og Tanums store rettskrivingsordbok
 • Nynorsk rettskrivingsordbok
 • Bokmål rettskrivingsordbok
 • Norsk riksmålsordbok
 • Medisinsk ordbok
 • Jusleksikon

 

 • Engelske ordbøker
 • Tyske ordbøker
 • Svensk ordbok
 • Italiensk ordbok
 • Spansk ordbok
 • Fransk ordbok
 • Portugisisk ordbok
 • Kinesisk ordbok
 • Arabisk ordbok

Den har óg en minigrammatikk lik den du finner i papirordbøker.

Kantina

I skolens kantine "Koia" serveres det varm mat hver dag og det finnes salatbar og et assortert utvalg av drikke.

IKT-hjelp

Har du problemer med PC'n din eller andre tekniske hjelpemidler, så finner du IKT-avdelingen i 3. etsje.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?