3IDA - årets lesehester

Hvert år arrangeres Ungdommens kritikerpris. I år er en av de 7 juryklassene 3IDA ved NØVGS
Sist oppdatert 08.01.2019
Lesehester: Innimellom fotball og ski skal 3IDA klare å komme seg gjennom mye ny norsk litteratur.

Hvert år arrangere Fritt ord "Ungdommens kritikerpris". Det er et sammarbeid mellom Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Den Norske FOreleggerforening og Norsk kritikerlag. Skoleklasser kan da søke om å få være en slik juryklasse. 7 klasser blir utvalgt, basert på geografisk bredde og klasser fra ulike linjer. Alle klassene i videregående kan søke. Før sommeren søkte norsklærer Kari Vårhus på vegne av den gang 2IDA, og de fikk så muligheten.

Åtte bøker er nominert

Elevene i 3IDA skal lese åtte bøker. Disse er av forfatterne Per Petterson, Sonja Nyegaard, Stig Aasvik, Trude Marstein, Gunnhild Øyehaug, Marit Eikemo, Kjersti Annesdatter Skomsvold og Ellen Mari Thelle. Bøkene de har skrevet er helt nye, voksenlitteratur.

-Det er en stor jobb, forteller Kari. - Vi har fått ett oppdrag, sammen og det tar mye tid. Vi bruker litt tid i timene til å lese også. Og alle bøkene er jo ikke like interessante, men med Oslotur som belønning, så er det en fin motivator. Og det er jo ikke bare lesing for moros skyld, de skal jo kritisere og tolke. De jobber også i grupper. Det er ikke noe karakter på dette, men de blir jo vurdert litt, og det er kjempegod trening til norskeksamen som kommer etter russetida. Klassen har også en kritikkerfadder som jobber i Klassekampen, som vil hjelpe dem litt.

Oslotur 14.mars som belønning

I mars reiser klassen til Oslo for utdelingen. Da må to av elevene være med i en storjury, der de samles fra alle de 7 juryklassene. Deretter velges det ut tre finalister før en vinner til slutt. Denne prisen henger ganske høyt for forfatterne.