Det øves til Hair

Hvert år setter musikklinja opp en større oppsetning. Årets store happening er musikalen Hair, og øvingene er godt i gang.
Sist oppdatert 20.11.2018

Det er første gangen Hair settes opp på NØVGS, musikalen som tar utgangspunkt i hippietiden i USA i det Vietnamkrigen bryter ut på slutten av 1960-tallet. Det er rock, det er hår og det er peace and love. Øvingene startet i slutten av september, og elevene underholdte med en forsmak allerede på konserten for Andreas Olderviks Minnepris den 23.oktober.

Hver uke jobbes det sammen i ensemble på tvers av de tre klassene. Alle elevene er med, det er tre besetninger med trommer, piano, gitar, perkusjon, marimba m.m, samt en vokalgruppe og en blåsergruppe. I tillegg er det kor. Det blir dans og det blir kostymer.

Lærer Arve Ingmar Røe kan fortelle at Hair er en musikal med mange på scenen hele tiden, noe som er en av grunnene til at den ble valgt, slik at mange elever får roller, ikke bare VG3 elevene.

Musikalen spilles i Tronsalen 28. og 29.mars.