Vått, men moro på kanotur med 1ELA

Fredag i første skoleuka var 1.klasse elektro på kanotur på Glomma
Sist oppdatert 02.09.2018

Fredag i første skoleuka var 1.klasse elektro på kanotur på Glomma. Turen startet i et grustak ca 1km sør for Kvennan camping, og det viste seg fort at det var lite vann i Glomma. Flere kanoer traff bunnen og ble sittende fast. Dette bød på den første sjansen til å bli våt, da en i hver kano måtte ut å dytte. Neste sjanse på å bli våt var da store trær kom i veien, og kanoene veltet. Enkelte elever hadde vann opp til midja og sekkene ble våte, men som lærer Darko Marcetic kan fortelle, - det gjorde det bare enklere å slukke bålene. Turen ble en kald affære for enkelte, da «badevannet» kun holdt 10 grader. Men med litt grilling og mat ble alt mye bedre. En fin start på skoleåret og en god måte å bli kjent på for de 21 guttene i 1ELA.

 Ann-Randi Røstum