En spennende 1.skoledag

Det å starte på skolen er ofte spennende. Særlig hvis du er 1.klassing, ikke nødvendigvis 5 eller 6 år. Det er omtrent like spennende når du er 15 eller 16 også. 1.klasse er å bli 1.klasse.
Sist oppdatert 19.08.2019
Rektor Anne Buttingsrud ønsket alle 1.klassingene velkommen på vei inn i Tronsalen

Årets første skoledag startet kl 8.30 da årets 197 førsteklassinger fikk møte rektor og de andre ansatte i Tronsalen. I tillegg til de vanlige klassene har skolen i år et nytt tilbud, nemlig "yrkesfag over 2 år", hvor minoritetsspråklige elever med kort botid og ungdomssrett, 7 stk i år, får mulighet til å prøve diverse yrkesfag. Skolen har i år også to klasser med voksne elever. 12 stk, både norskfødte og minoritetsspårklige som tar Helse og oppvekstfag over to år, de startet i fjor, samt en Studieforberedende klasse på 13 elever som får en såkalt "sixpack", fagene de trenger for å få generell studiekompetanse.

Mye nytt og spennede

Etter introen i Tronsalen ble elevene ropt opp en og en og gikk til sine klasser og klasserom for å bli kjent med sin nye kontaktlærer og ikke minst hverandre. Elevene ved NØVGS kommer fra mange forskjellige kommuner, fra både Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Kvikne, Folldal, Rendalen, Koppang og kanskje flere til. En annen ting som er viktig den første dagen og hele den første uka er å bli kjent på huset. Det er et stort bygg over fire etasjer og de aller fleste elevene har ikke eget klasserom og må rundt omkring på flere etasjer og flere fløyer i de forskjellige timene sine.

Nesten 200 førsteklassinger har fått plass på NØVGS i år

Rektor Anne Buttingsrud ønsket alle velkommen

Det var mange nye fjes å lære seg for elevene, blant annet ledelsen

 

Nye klasser

For VG2 elevene var møtet med rektor kl 9.30 og stemningen nokså annerledes. Disse elevene har blitt "varm i trøya" som rektor kaller det, men likevel er det noe spenning, særlig for yrkesfagelevene. 175 elever skal i år gå vg2 og mange av dem i små grupper på yrkesfag. De som i fjor gikk i for eksempel 1ELA går i år enten i 2EEA, 2EAA eller 2EDA, så spesialisering innenfor faget gjør til at mange yrkesfagklasser er små. For elevene som starter på VG2 SF (studiespes, musikk, idrett) så vil det nok være noen små endringer og noen nye fag, men klassen er den samme.

VG2-elevene venter på å få komme inn i Tronsalen

De fleste som går VG2 gikk på skolen i fjor også, men det er også noen helt nye elever her, som har gått VG1 andre steder

Merkbar forskjell på lydnivå når VG2 samles enn når VG1 gjør det.

Årets russekull

Sist ut kl 10.30 var årets russekull, eller avgangselever som det også heter. Det er neppe alle 119 tredjeklassinger som skal være russ, men de fleste har nok planer om det. Denne gjengen er nå så godt som voksne, mange har fylt 18 år og de er alle nå forbilder for de yngre elevene.

Årets 3.klassinger er 119 i antall, og de fleste kommer til å bruke mye tid og penger på russefeiring gjennom hele året.

Nye fraværsregler

Det er nå flere år siden den omstridte 10%-regelen trådte i kraft. I år derimot er det skjedd en endring. For første gang så er enkelte deler av kjøreopplæringen godkjent fravær. I år kan elever ha både glattkjøring, langkjøring og bykjøring uten å få det på 10%-fraværet. Vanlige kjøretimer er ugyldig fravær som før, men disse tre heldagene er nå gyldige.

Nytt av året er også at skolen skal ha fagdager i et enkelt fag. Da må elevene være veldig påpasselige. Er det aktivitetsdag så teller det som 6 timer gym. Er man borte den dagen uten gyldig fravær så er det dessverre gjort, gym er et lite fag og 6 timer gym er ofte 10% eller mer, så er man borte på en fagdag må man være påpasselig med legeerklæring eller annen dokumentasjon som er gyldig.