Foreldre/foresatte 2019-2020

Dere foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter. Datoer for dette er som følger:
Sist oppdatert 20.07.2019

                                                                              

  • VG 1 ST, idrett og musikk                                                 Onsdag 11.09
  • VG 1 Yrkesfag                                                                  Torsdag 12.09
  • VG 2 ST, idrett, musikk og yrkesfag                                Onsdag 18.09
  • VG 3 ST, idrett og musikk, påbygg.                                 Torsdag 19.09

 

Møtene starter i Tronsalen  kl. 19:00

Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

Brev fra rektor angående skolestart

Med hilsen

Anne Buttingsrud

Rektor