Foreldremøter høst 2018

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.
Sist oppdatert 24.08.2018

 Foreldremøter

Dere foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter. Datoer for dette er som følger:

                                                                              

   • VG 1 ST, idrett og musikk                        Onsdag 12.09    19:00
   • VG 1 Yrkesfag                                         Torsdag 13.09   19:00
   • VG 2 ST, idrett og musikk                        Tirsdag 18.09    19:00
   • VG 2 Yrkesfag                                         Onsdag 19.09   18:00 NB!
   • VG 3 ST, idrett og musikk, påbygg.        Torsdag 20.09   19:00

 

Møtene starter i Tronsalen

 

Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

  

Med hilsen

 

Anne Buttingsrud

Rektor