Første skoledag 2019

Nytt skoleår er i gang, og vi gleder oss til å ta fatt!
Sist oppdatert 04.07.2019
Første skoledag

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved vår skole!
Første skoledag er mandag 19.august 2019:

Alle møter i Tronsalen ved Nord-Østerdal videregående skole.

 

  • VG1 og INNFØRING   kl. 08:30
  • VG2                             kl. 09:30
  • VG3                             kl. 10:30

 

Det er mye nytt for elevene, både av informasjon og rutiner som skal innarbeides.

På skolens hjemmeside www.nord-osterdal.vgs.no under oppslag SKOLE-HJEM, vil elever og deres foreldre/foresatte finne nyttig informasjon. Der vil dere finne navn og telefonnummer, og epost til kontaktlærer, skolens regelverk og mye praktisk informasjon om skolen.

Brev fra rektor angående skolestart