NATO-øvelsen

NATO-øvelsen Trident Juncture skaper mye aktivitet i Nord-østerdal
Sist oppdatert 21.09.2018
NATO-øvelse

Det vil bli stasjonert rundt 12.000 soldater i Hedmark. 10.000 av disse skal holde til på Rena, mens resten har tilholdssted på Haslemoen. I tillegg vil det være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Helikopterbasen skal være på Rena.

Det er kommunene Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Åmot, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os som vil bli berørt av øvelsen.

Disse veistrekningene blir hardest rammet av øvelsen

•Riksvei 3 Elverum – Ulsberg
•Riksvei 2 Charlottenberg – Elverum
•Fylkesvei 30 Tynset – Støren (strekningen Koppang - Rendalen - Tynset vil også bli berørt)
•Fylkesvei 29 Hjerkinn – Alvdal
•Fylkesvei 26 Tolga – Nybergsund

 

Til elevene

  • Alle disse militære styrkene er våre allierte.
  • Ingen militære styrker øver med skarp ammunisjon. Det vil i så fall kun foregå på godkjente skytebaner som vanlig skyting.
  • Ingen militære styrker har verken myndighet til eller interesse av å anholde/arrestere sivile. Unntaket her er hvis noen befinner seg i et etablert militært område.
  • I perioden de er her, er de på jobb. Det vil si at de driver med sitt og forventer at vi driver med vårt.
  • Det er likevel ikke forbudt å snakke med dem, men husk at alle er blitt instruert i hva de kan snakke om og hva de ikke kan snakke om. Det er derfor ikke sikkert alle spørsmål vil bli besvart. 
  • I de områdene de har faste leirer (Alvdal, Øversjødalen, Dalholen, Tynset flyplass bl.a.) vil vi sivile bli stoppet og bortvist hvis vi prøver å ta oss inn. Her må vi bare holde oss på avstand.
  • Det er ikke forbudt å filme/ta bilder, men dere kan bli bedt om å stoppe. Da må dette respekteres. De har ikke myndighet til å inndra kamera etc. men det er ikke dermed sagt at dette likevel kan bli gjort i spesielle tilfeller.