Spørsmål angående årets Skolestart

Her finner du informasjon om de første skoledagene.
Sist oppdatert 17.08.2018
NØVGS hovedtrapp

Velkommen som elev og foresatt ved Nord-Østerdal videregående skole.

 Nytt skoleår er snart i gang, og vi gleder oss til å ta fatt!

 

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved vår skole!
Første skoledag er mandag 20.august 2018:

   Skolehverdagen starter kl 07:50 og går til 14:50 i vanlige uker.

 

Alle møter i Tronsalen ved Nord-Østerdal videregående skole.

 

   • VG1 og INNFØRING             kl. 08:30
   • VG2                                       kl. 09:30
   • VG3                                       kl. 10:30

 

Det er mye nytt for elevene, både av informasjon og rutiner som skal innarbeides.

På skolens hjemmeside www.nord-osterdal.vgs.no under oppslag SKOLE-HJEM, vil elever og deres foreldre/foresatte finne nyttig informasjon. Der vil dere finne navn og telefonnummer, og epost til kontaktlærer, skolens regelverk og mye praktisk informasjon om skolen i ei elevhåndbok.                           

 

 Foreldremøter

Dere foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter. Datoer for dette er som følger:

                                                                              

   • VG 1 ST, idrett og musikk                       Onsdag 12.09    19:00
   • VG 1 Yrkesfag                                         Torsdag 13.09   19:00
   • VG 2 ST, idrett og musikk                       Tirsdag 18.09    19:00
   • VG 2 Yrkesfag                                         Onsdag 19.09   18:00 NB!
   • VG 3 ST, idrett og musikk, påbygg.        Torsdag 20.09   19:00

 

Møtene starter i Tronsalen

 

Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

  

Med hilsen

 

Anne Buttingsrud

Rektor