Velkommen til skoleåret 2018-19

Alle ansatte ved NØVGS ønskes velkommen til et nytt skoleår!
Sist oppdatert 31.07.2018
Fasade Nord-Østerdal vgs

Alle ansatte ved NØVGS ønskes velkommen til et nytt skoleår!

Vi har flere nye ansatte dette skoleåret, og jeg vil ønske dere spesielt velkommen.

Vi starter opp tirsdag 14.august med påfølgende planleggingsdager 15., 16. og 17. august.

Jeg håper at vi, et kollegium på 107 personer, skal få til et tett og godt samarbeid slik at skole- og arbeidshverdagen blir til det beste for alle. Jeg og min ledergruppe ønsker å legge til rette slik at vi får utnyttet den brede og gode kompetansen dere i kollegiet ved NØVGS representerer.

Anne Buttingsrud, Rektor