Velkommen til skolestart mandag 20. august

Velkommen til alle dere elever som har fått plass ved NØVGS. Jeg ser fram til å møte dere 1.skoledag, men gleder meg enda mer til å følge dere i den «vanlige» skolehverdagen videre ut i året.
Sist oppdatert 31.07.2018

Velkommen til alle dere elever som har fått plass ved NØVGS. Jeg ser fram til å møte dere 1.skoledag, men gleder meg enda mer til å følge dere i den «vanlige» skolehverdagen videre ut i året.

Jeg håper vi får til et godt samarbeid med en god tone, og at dere elever bidrar sammen med oss voksne til at skolehverdagen blir god for alle. Trivsel er nøkkelen til god læring på alle områder.

 

Mandag 20. august:

Dagen vil starte med ei felles økt for hvert trinn i Tronsalen.

Vg1 og Innføringsklassen starter 08.30

Vg2 starter 09.30

Vg3 starter 10.30

 

Foreldre/foresatte som ønsker kontakt med ledelsen eller lærer før skolestart er velkommen innom, eller dere kan ta kontakt pr telefon.

 

Anne Buttingsrud Rektor