Vil gjøre dataelektronikk mer populært

Torsdag 14.02 hadde skolen besøk av databransjen i regionen. Populariteten til dataelektronikerfaget har gått ned de siste årene, så bransjen skriker etter lærlinger
Sist oppdatert 15.02.2019
Kjell Møllersen fra Duett startet seansen i Tronsalen

20 elever sitter i Tronsalen. 18 av dem går VG1 elektro. De skal snart velge linje for VG2. De fleste av dem kommer til å velge å bli elektrikere. De to andre elevene går VG2 dataelektroniker. Kun to elever har valgt dette VG2 løpet i år. I en verden som blir bare mer og mer digital så trengs det adskillig mer enn to pr årskull.

For å prøve å rette på dette hadde skolen invitert bransjen til en liten "pep-talk" med elevene, for å vise hvilke muligheter som finnes i fjellregionen, og de er mange. Med bla.helsearkivet vil det komme mange stillinger innenfor IT og data så muligheten for å få lærlingeplass er stor.  

Borgar Valle, avdelingsleder for bla. elektro har også andre ideer. - Andre måter å få flere elever til linja  er å markedsføre seg mer på utprøvningsdagene for ungdomsskoleelever, sier Valle.

Blant de som var på besøk var Duett AS, Infonett, FARTT/Tynset kommune, Eltron AS og Fagopplæring i Fjellregionen.

Det blir spennende å se hvor mange som søker seg til VG2 dataelektroniker høsten 2019.

 

 

 

18 VG1 elever og to VG2 elever samt lærerne fikk høre litt mer fra bransjen i Tronsalen