Elevtjenester

  Sist oppdatert 07.12.2017

   

   

  Rådgivningstjenesten

  Rådgivingstjenesten på skolen kan hjelpe deg med:

  • Karriereveiledning (utdanning- og yrkesveiledning)
  • Sosialpedagogisk rådgivning (hjelp med personlige problemer knyttet til skolehverdagen)
  Karriereveiledning

  Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg.

  Karriereveileders oppgaver
  • Veiledning i forbindelse med valg av yrke og utdanning
  • Utdanningsveier i Norge og i andre land
  • Informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Opplæring i å finne og orientere seg i informasjon og bruk av veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, inntakskrav og finansieringsordninger innen opplæring
  • Veiledning om jobbsøking og andre søknadsprosedyrer
  Sosialpedagogisk rådgivning

  Har du personlige problemer, kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver. Problemene kan for eksempel være i forbindelse med:

  • Venner 
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

  Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre i elevtjenesten også formidle kontakt med hjelpeinstanser utenfor skolen.

  Rådgiver

  Rådgiver

  Rådgivere ved Øvrebyen videregående skole er Tone Liheim og Anne Sofie Fagernes. Du kan sette opp time hos rådgiver hele uken. Dette gjør du ved å skrive deg på listen som ligger utenfor rådgiverkontoret i 1. etasje i hovedbygget ved resepsjonen.

  Rådgiverne kan hjelpe deg med:

  • Råd og opplysninger angående videre utdanning og yrkesvalg/karriereveiledning
  • Å orientere deg om lån og stipend
  • Å formidle kontakt med Glåmdal pedagogisk-psykologisk senter og andre instanser
  • Andre spørsmål du måtte ha i tilknytning til din utdanning ved Øvrebyen vgs

   Helsetjenesten

  Helsesøster ved Øvrebyen VGS

  Helsesøster Hilde S. Offord kan treffes på helsesøsterkontoret i 3. etasje i H-bygget og på telefon 97709909.

  Kontortider:

  Mandag: kl 09.00-15.30

  Tirsdag: kl 08.30-15.30

  Onsdag: kl 08.00-12.30

  Torsdag:kl 08.00-15.30

   

  Hilde kan bistå med følgende:

  • Være en generell samtalepartner når noe plager deg.
  • Foreta diverse helsetester.
  • Være en rådgiver og samtalepartner ved spise- eller rusproblemer.
  • Veilede i forbindelse med psykisk helse.
  • Henvise videre etter behov.
  • Råd og veiledning i alle helsespørsmål
  • Besøk hos helsesøster er gyldig fravær

  IKT brukerstøtte

  IKT

  Hvis du trenger hjelp med datatekniske spørsmål ta kontakt med Henrik, Marius eller Knut Jarle enten på mobil eller i undervisningsbygget rom U217. De har også ansvaret for kopikortene.

  IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

  Henrik (lærling): 46842262

  Marius (lærling): 46840851

  IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

  Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

   

  Skolebibliotek

   Bibliotek

  Biblioteket finner du i 2. etasje i hovedbygningen. Biblioteket består av en bokavdeling, en avdeling for tidskrifter og småtrykk, og et åpent område som kan benyttes til lesing og samarbeid.

   

  På biblioteket møter du Mona som er biblotekar og Håkon som er bibliotekassistent. De vil hjelpe deg med å finne det du trenger på biblioteket.

  Der kan du få hjelp til for eksempel:

  • informasjon til stiloppgaver, gruppeoppgaver, særoppgaver og prosjektarbeid
  • finne frem til aktuell litteratur
  • låne og lese bøker og tidsskrifter
  • søke i diverse databaser via Internett
  • bruke scanner og kopimaskin
  • gjøre gruppearbeid og lekser
  • spille sjakk, kort eller andre spill

   

  Utlån
  Bøker og materiell skal registreres elektronisk av bilbiotekar. Boken leveres tilbake i utlånskassen innen angitt lånefrist. Småtrykk og tidsskrifter skal noteres i kvitteringsboka og leveres innen en uke. Her kan du selv sjekke hvilke bøker som er tilgjengelige på biblioteket.
   

  Fjernlån
  Biblioteket har mulighet til å låne ut bøker fra andre bibliotek. Vi får levert bøker 1 dag i uken. Si derfor i fra i god tid hvis du trenger noen bøker som ikke finnes i skolens bibliotek.

   

  Alt-mulig-kasse
  Du vil finne en låsbar "alt-mulig-kasse" i biblioteket. Her kan du levere alt fra forslag til endringer, ideer, ros, ris eller andre ting du ønsker å ta opp. Husk å skrive på navnet ditt, kassen vil bli tømt en gang i uken.

  Ordensrelger

  • ta aldri med bøker/tidsskrifter fra biblioteket uten å registrere utlånet
  • aviser skal ikke fjernes fra biblioteket
  • du er erstatningspliktig for lån fra biblioteket
  • du kan få ordensanmerkning hvis du glemmer å levere det du har lånt til rett tid
  • det er ikke tillatt å spise eller drikke i bibloteket

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

  Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

  Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

  Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?