Skolehverdag

  Sist oppdatert 07.12.2017

  God undervisningspraksis

  I 2016 utformet en arbeidsgruppe bestående av rektorer, tillitsvalgte, leder for elevorganisasjonen i Hedmark og enhet for videregående opplæring en felles standard for god undervisningspraksis.

  Standarden gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner, samtidig som den understreker elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

  Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

  Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

  I undervisningen skal lærer

  1) Oppstart

  a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

  b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

  c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

  2) Gjennomføring

  a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

  b. Stille tydelige krav til alle elevene

  c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

  d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

  3) Avslutning

  a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

  b. Oppsummere og avslutte tydelig

  c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

   

  Skoleruta 

  Skoleruta 2017-2018
  Høst 2017
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 21.08 Skolestart 9
    September   Ingen fridager 21
  41 Oktober 09.-13.10 Høstferie 17
  47 November 24.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 25.-29.12 Juleferie 16
  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.01

  26.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  21
  8 Februar 19.-23.02 Vinterferie 15
  13 Mars 26.-30.03 Påskeferie 17
  14 April 2.04 Påskeferie 20

  18

  19

  19

  20

  20

  21

  Mai

  01.05

  10.05

  11.05

  17.05

  18.05

  21.05

  Arbeidernes dag

  Kr.himmelfartsdag

  Elevenes fridag

  17.mai

  Elevenes fridag

  2.pinsedag

  17
  25 Juni 22.06 Siste skoledag 16
  Skoleruta 2018-2019 
  Høst 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager
  34 August 20.08 Skolestart 10
    September   Ingen fridager 20
  41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
  48 November 30.11 Elevenes fridag 21
  52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

  Vår 2018
  UkeMånedDatoInnholdSkoledager

  1

  4

  Januar

  01.-02.01

  25.01

  Juleferie

  Elevenes fridag

  20
  8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
    Mars   Ingen fridager 21
  16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

  18

  19

  20

  22

  Mai

  01.05

  10.05

  17.05

  30.05

  Arbeidernes dag

   

  17.mai

  Kr.himmelfartsdag

  20

  24

  25

  Juni

  10.06

  21.06

  2.pinsedag

  Siste skoledag

  14

   

  Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune
  Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

  Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

  Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

  Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

  Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

  Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune

  Kontaktpersoner vedrørende PC ordningen

  Knut Jarle Bjørnslett
  Systemansvarlig

  Telefon: 91569387
  e-post: knut.bjornslett@hedmark.org

   

  Læremidler

  Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

  Les mer om læremidler.

   

  Skoleskyss

  Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

  Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

  Kantina

  Kantina ved Øvrebyen VGS

  Inger og Silje ønsker velkommen i kantina som du finner i 1.etg i undervisningsbygget.

  Vi tilbyr elever og ansatte:

  • god, sunn og variert mat
  • trivelig atmosfære
  • miljøvennlig

  temadager og andre overraskelser til jul, påske og under russetiden

  Du finner blant annet salat-buffé, varm mat, ferdig påsmurte bakverk, våre hjemmelagde og sunne vafler og Ingers yoghurt og juice

  Vi i kantina takker dere alle for et godt samarbeid og at dere er med på å skape et ryddig, trygt og trivelig miljø i kantina.

  Kontaktinformasjon:
  Inger Mo
  Mobiltelefon: 91895287
  Mail: inger.moe@hedmark.org

   

   

  IKT-hjelp 

   IKT avdelingen

  Hvis du trenger hjelp med datatekniske spørsmål på skolen ta kontakt med Henrik, Marius eller Knut Jarle enten på mobil eller i undervisningsbygget pårom U217. De har også ansvaret for kopikortene.

  IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

  Henrik (lærling): 46842262

  Marius (lærling): 46840851

  IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

  Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

   Trådløst nett

  Tilganger til det trådløse nettverket settes opp av IKT avdelingen. Gjester kan henvende seg der for tilgang til gjestenettet.

   

  Brukernavn og passord

  Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org eller https://skole.hedmark.org/ (portalen) og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. 

  Utskrift

  Skrivere og kopimaskiner for elever finner du i hver etasje i undervisningsbygget, i naturfagbygget og på biblioteket. Ved problemer tar du kontakt med it avdelingen.

  IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

  Henrik (lærling): 46842262

  Marius (lærling): 46840851

  IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

  Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

  Itslearning

  Kontaktperson:

  Anders Holm
  Adm. leder
  Telefon:62825811
  Mobil:93015345
  e-post:anders.holm@hedmark.org

  SkoleArena

  Kontaktperson:

  Anders Holm
  Adm. leder
  Telefon:62825811
  Mobil:93015345
  e-post:anders.holm@hedmark.org

  Ordnett og textpilot

  Ordnett ligger på alle elevPC. Teknisk support får du hos IKT avdelingen

  Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

  Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å fa programmet, må du ta kontakt med IKT avdelingen

  Trenger du support kan du ta kontakt med rådgivertjenetsen

  Annen programvare

  Office 365 og annen programvare

  IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

  Henrik (lærling): 46842262

  Marius (lærling): 46840851

  IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

  Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

  Endring av personopplysninger

  Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med skolens resepsjon.

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?