Skolehverdag

Sist oppdatert 07.12.2017

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

 

Skoleruta 

Skoleruta 2018-2019 
Høst 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 20.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 20
41 Oktober 08.-12.10 Høstferie 18
48 November 30.11 Elevenes fridag 21
52 Desember 24.-31.12 Juleferie 15

Vår 2018
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

4

Januar

01.-02.01

25.01

Juleferie

Elevenes fridag

20
8 Februar 18.-22.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 21
16 April 15.-22.04 Påskeferie 16

18

20

22

Mai

01.05

17.05

30.05

Arbeidernes dag

17.mai

Kr.himmelfartsdag

20

24

25

Juni

10.06

21.06

2.pinsedag

Siste skoledag

14

Last ned skoleruta 2018-2019.pdf

Skoleruta 2019-2020
Høst 2019
UkeMånedDatoInnholdSkoledager
34 August 19.08 Skolestart 10
  September   Ingen fridager 21
41 Oktober 07.-11.10 Høstferie 18
47 November 22.11 Elevenes fridag 20
52 Desember 23.-31.12 Juleferie 15
Vår 2020
UkeMånedDatoInnholdSkoledager

1

5

Januar

01.01

31.01

Juleferie

Elevenes fridag

21
8 Februar 17.-21.02 Vinterferie 15
  Mars   Ingen fridager 22

15

18

April

06.-13.04

30.04

Påskeferie

Elevenes fridag

15

18

21

Mai

01.05

21.05

Arbeidernes dag

Kristi Himmelfartsdag

19
23 Juni 01.06 2. pinsedag 14

Last ned skoleruta 2019-2020.pdf

 

Elev-PC i Hedmark fylkeskommune

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

  • Bruke en datamaskin du har fra før
  • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Dokumenter og utfyllende informasjon om elev-PC i Hedmark fylkeskommune skoleåret 2019/2020

Hvor skal du henvende deg i saker som gjelder elev-PC-en din?

Hvis det oppstår feil eller skader på din elev-PC må du ta kontakt med IKT på skolen snarest.

Hvis datamaskinen din blir stjålet eller på andre måter forsvinner, må du melde dette til skolen umiddelbart. Du må også anmelde tyveriet til politiet og levere kopi av anmeldelsen til skolen.

Du får faktura på årlig egenandel. Dersom du har spørsmål til fakturaen eller mener at faktureringen er feil, må du umiddelbart ta kontakt med den skolen der du fikk utlevert datamaskinen.

Har du andre spørsmål angående elev-PC-en din, ta kontakt med IKT på skolen.

Kontaktpersoner vedrørende PC ordningen

Knut Jarle Bjørnslett
Systemansvarlig

Telefon: 91569387
e-post: knut.bjornslett@hedmark.org

 

Læremidler

Som elev har du en lovfestet rett til gratis læremidler. Alle elever i Hedmark fylkeskommune inngår avtale om lån av læremidler og må følge felles låneregler.

Les mer om læremidler.

 

Skoleskyss

Skoleskyss er den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttidspunkter. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss. Funksjonshemming, skade eller sykdom kan også gi deg rett til skyss. Dette må dokumenteres.

Elevene må søke om skoleskyss via nettportalen MinSkyss.

Kantina

Kantina ved Øvrebyen VGS

Inger og Silje ønsker velkommen i kantina som du finner i 1.etg i undervisningsbygget.

Vi tilbyr elever og ansatte:

  • god, sunn og variert mat
  • trivelig atmosfære
  • miljøvennlig

temadager og andre overraskelser til jul, påske og under russetiden

Du finner blant annet salat-buffé, varm mat, ferdig påsmurte bakverk, våre hjemmelagde og sunne vafler og Ingers yoghurt og juice

Vi i kantina takker dere alle for et godt samarbeid og at dere er med på å skape et ryddig, trygt og trivelig miljø i kantina.

Kontaktinformasjon:
Silje Smedstad

Mail:silje.smedstad@hedmark.org

 

 

IKT-hjelp 

 IKT avdelingen

Hvis du trenger hjelp med datatekniske spørsmål på skolen ta kontakt med Henrik, Marius eller Knut Jarle enten på mobil eller i undervisningsbygget pårom U217. De har også ansvaret for kopikortene.

IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

Ahmed (lærling): 46842262

Didar (lærling): 46840851

IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

 Trådløst nett

Tilganger til det trådløse nettverket settes opp av IKT avdelingen. Gjester kan henvende seg der for tilgang til gjestenettet.

 

Brukernavn og passord

Hedmark fylkeskommune  bruker FEIDE- pålogging til sine tjenester. Du trenger bare ett brukernavn og passord til skolens data-tjenester. Nye elever kan få brukernavn og førstegangspassord tilsendt på sms til mobilnummeret man oppga ved inntak, ved å gå inn til http://ny.hedmark.org eller https://skole.hedmark.org/ (portalen) og følge instruksjonene. Passord kan senere byttes på Portalen. Portalen er samleside for de nettjenestene som brukes på skolen, inkludert e-post. Brukernavn er det samme gjennom hele skoletiden. 

Utskrift

Skrivere og kopimaskiner for elever finner du i hver etasje i undervisningsbygget, i naturfagbygget og på biblioteket. Ved problemer tar du kontakt med it avdelingen.

IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

Ahmed (lærling): 46842262

Marius (lærling): 46840851

IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

Itslearning

Kontaktperson:

Anders Holm
Adm. leder
Telefon:62825811
Mobil:93015345
e-post:anders.holm@hedmark.org

SkoleArena

Kontaktperson:

Anders Holm
Adm. leder
Telefon:62825811
Mobil:93015345
e-post:anders.holm@hedmark.org

Ordnett og textpilot

Ordnett ligger på alle elevPC. Teknisk support får du hos IKT avdelingen

Textpilot ( lese- og skrivestøtteverktøy)

Alle elever som ønsker kan få verktøyet Textpilot for lese- og skrivestøtte. For å fa programmet, må du ta kontakt med IKT avdelingen

Trenger du support kan du ta kontakt med rådgivertjenetsen

Annen programvare

Office 365 og annen programvare

IKT brukerstøtte kan nås på følgende telefonnummere i arbeidstiden:

Ahmed (lærling): 46842262

Didar(lærling): 46840851

IKT brukerstøtte kontor U217: 62 82 58 91

Knut Jarle (Systemansvarlig): 915 69 387

Endring av personopplysninger

Dersom du finner feil i dine personopplysninger eller om de skal endres av andre grunner kan du ta kontakt med skolens resepsjon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?