Utdanningstilbud

Her finner du informasjon om skolens utdanningsprogram. Vi tilbyr ulike utdanningsprogram: Studiespesialisering, Forskerlinjen, Idrettsfag, Påbygging til studiespesialisering og Service og samferdsel.
Sist oppdatert 05.12.2017

 Studieforberedende tilbud

Du lærer:

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 Idrettsfag ved Øvrebyen VGS

På Vg2 og Vg3 kan du velge mellom toppidrett og breddeidrett. På Vg2 har du også mulighet til å velge fag fra studiespesialiserende utdanningsområde, Matematikk R1 eller S1. Opplæringen foregår i stor grad på forskjellige treningsanlegg i Kongsvinger, noe som er en viktig faktor for at vårt sportslige tilbud skal bli best mulig.

 Avdelingsleder for Idrettsfag er Øivind Smerkerud

Du lærer avhengig av fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

Studiespesialisering ved Øvrebyen VGS

Utdanningsprogram for studiespesialisering gjør deg godt forberedt for videre studier. Dette gir det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Utdanningsprogrammet passer godt for deg som liker teoretiske fag, og ønsker å fortsette med høyere utdanning etter videregående skole.

Hvis du velger utdanningsprogram for studiespesialisering ved Øvrebyen vgs, har du muligheten til å fordype deg innen programområdene: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Fra Vg2 har du 15 timer til fordypning i de fagene du er mest interessert i. Minst 10 av timene må du hvert år velge innenfor det programområdet du har valgt.

Vi kan også tilby 5 timer idrettsfag på Vg2 og Vg3 for de som går på studiespesialisering.

 

For skoleåret 2019/2020 tilbyr vi følgende fag:
Realfag: Matematikk (R og S), Kjemi, Fysikk, Biologi og Teknologi og forskningslære 
Språk, samfunnsfag og økonomi: Spansk, Tysk, Internasjonal engelsk, Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Rettslære, Markedsføring og ledelse, Psykologi, Samfunnsøkonomi og Økonomi og ledelse, Politikk og menneskerettigheter.
Idrettsfag: Breddeidrett

Kontaktpersonder for utdanningsprogrammet

Du lærer:

 • Fellesfag som kroppsøving og teoretiske fag. (701 timer)
 • Programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering. Du velger enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi (140 timer)

 

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutanningsmuligheter finner du på vilbli.no

Påbygging til generell studiekompetanse ved Øvrebyen VGS

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, er kurset for deg som har Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter (merk at det for opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og/eller andre realfag).

Forskerlinjen

Skolen tilbyr en «Forskerlinje» under utdanningsprogram for studiespesialisering. Dette er en linje for de som synes det å arbeide med praktisk realfag er spennende.

Forskjellen på «Forskerlinjen» og vanlig studiespesialisering er i hovedsak at elevene tar faget Teknologi og forskningslære 1 og 2 igjennom de tre årene i tillegg til de andre realfagene de ønsker.

I VG1 får elevene et litt annet naturfag-kurs som også inneholder første del av Teknologi og forskningslære 1. Her arbeider de med prosjekter som konstruksjoner, elektronikk, robotprogrammering med mer.

I VG2 velger elevene realfag som ellers i studiespesialisering. I tillegg tar de del 2 av Teknologi og forskningslære 1. Der arbeider de med et prosjekt i forbindelse med et av realfagene de har valgt (kjemi/fysikk/biologi).

I VG3 tar elevene Teknologi og forskningslære 2, der de blir skolert inn mot videre studier på høyskoler og universitet. Elevene vil her blant annet arbeide med et større forskningsprosjekt som går over det meste av skoleåret. Prosjektet vil være i samarbeid med en bedrift eller institusjon i nærområdet.

 Mathivation

Ved Øvrebyen videregående skole kan elevene delta på et motivasjons og mentorkurs i matematikk. Målet med kurset er å bli mattementor og kunne  inspirere og motivere yngre elever i faget matematikk.

Yrkesfaglige tilbud

Du lærer:

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Mer informasjon om fag- og timefordeling og yrkes- og videreutdanningsmuligheter finner du på vilbli.no.

 Service og samferdsel ved Øvrebyen vgs

Service og samferdsel er for deg som ønsker en yrkesfaglig utdanning og liker å arbeide med mennesker.

Hvis du velger Service og samferdsel er du to år på skolen og to år som lærling i en bedrift. Etter fire år kan du da gå opp til fagprøven og få fagbrev. Hvis du etter to år i skole heller ønsker generell studiekompetanse, kan du ta påbygningskurset som tredje år.

I opplæringen benytter vi mye IKT, og vi jobber med en rekke oppgaver som krever samarbeid i større og mindre grupper. I Vg1 har du følgende programfag: Sikkerhet og transport, Økonomi og administrasjon, Markedsføring og salg, og Prosjekt til fordypning (6 t).

På Vg2 har du følgende fag: Sikkerhet, Økonomi og administrasjon, Markedsføring og salg og Prosjekt til fordypning (9 t).

Etter å ha fullført Vg2 kan du, avhengig av hvilken retning du har valgt på Vg2, gå ut som lærling i: Kontor og administrasjon, resepsjon, reiselivsfaget, salgsfaget, sikkerhetsfaget, IKT-servicefag, logistikkfaget eller yrkessjåfør.

 

Kontaktperson for utdanningsprogrammet er Jo Håkon Johansen.

Et år ved York college

Mer om York College

Som elev ved studiespesialiserende- eller idrettsfaglig utdanningsprogram Vg1 har du anledning til å søke deg inn på Vg2 i York.

York College ble etablert i i 1827 og er en offentlig skole sentralt i York. Den fremstår i dag som en av Englands mest moderne college. York College er langt mer enn en vanlig videregående skole. Som en av Englands største college har den et vidt spekter av studieretninger. Skolen er spesielt stolt av sine gode resultater innenfor naturfaglige retninger og legger også stor vekt på å ha gode tilbud innen kunstfag og forskjellige idrettsgrener.

Som elev ved York College går du i en engelsk klasse i alle fag bortsett fra i norsk og engelsk, hvor det er undervisning i egne klasser. Du kan fortsette dine videre studier i Vg3 ved din egen skole, uten å ha mistet noe av læreplanen. I tillegg har du tilegnet deg solide engelskunnskaper.

Du bor hjemme hos utvalgte vertsfamilier i nærheten av York College, og du har en veileder på skolen som du har møte med minst to ganger i uken. Hovedfokus er faglig progresjon, men veileder har også ansvaret for at du har det bra hos vertsfamilien. Opptakskravene baserer seg på karakterer og samtale på engelsk med deg som søker.

Et år ved York College vil gi deg stort faglig utbytte og personlig utvikling

Kontakperson: Øivind Smerkerud 

 

Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever i alderen 16 – 20+ (også kalt innføringskurs).

Målgruppe:

 • Ungdom i alderen 16-20+
 • Ungdom med kort botid i Norge
 • Ungdom som avslutter ungdomsskolen men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/ eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
 • Ungdom som ikke har grunnskole fra hjemlandet.

 

Målsetting:

 • Å gi opplæring på elevens nivå i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, IKT og kroppsøving
 • Å gi tilpasset undervisning fra ett til tre år for å forberede eleven på videregående skole
 • Å gi eleven et solid faglig grunnlag for å mestre fagene i videregående skole
 • Gjennom faget utdanningsvalg gi elevene kunnskap og informasjon om videregående skole, slik at de gjør gode valg for videre utdanning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?