Alternativdager i eksamensperioden

Elever som ikke var oppe til eksamen deltok på alternative undervisningsopplegg disse dagene. Fire dager var viet de forskjellige fagområdene som språk, idrett/kroppsøving, naturfag og samfunnsfag.
Sist oppdatert 20.06.2018
Ungt Entrepenørskap
Deltagerne får felles brief i storhallen før oppstart

Siste eksamensdag i storhallen ble benyttet til læreplanmål i samfunnsfag i regi av Ungt Entrepenørskap Hedmark. Elevene jobbet i grupper med problemstillingen:  «Hvordan kan man bruke regionens mange naturressurser til å skape ny næring. Stikkord: Jord, skog, vann, industri og teknologi»

Mange gode forslag ble lagt frem for og vurdert av kyndige juryer. Gratulerer til de premierte gruppene som ble vurdert som det beste av mange gode løsninger.