Åpent informasjonsmøte

Mandag 12 februar var det åpent informasjonsmøte for VG1 og 10. klasse med foresatte ved skolen. Gymsalen var satt opp med stands fra alle fagseksjoner hvor elevrepresentanter og lærere informerte og svarte villig på det som kom av spørsmål.
Sist oppdatert 16.03.2018
Informasjonsmøte