Besøksdager for ungdomskolene

Regionens niendeklassinger er på besøk ved de forskjellige videregående skolene denne uka.
Sist oppdatert 26.03.2019
Besøksdager på realfag
Realfag presenteres for lydhøre elever fra ungdomskolene

Tirsdag og onsdag er satt av til besøket som alltid er livlig og intensivt for elevene. Besøket skal gi elevene et inntrykk av skolen, fagtilbudet og mulighetene, før de til neste år inviteres til utprøving av det samme.