Foreldremøte VG1

Øvrebyen videregående skole inviterer foresatte til informasjonsmøte tirsdag 10. september 2019 i skolens Auditorium/klasserom. Auditoriet har inngang fra Kirketorget. Se plan under.
Sist oppdatert 21.08.2019
Øvrebyen VGS

Tidsplan Auditoriet:

Klasser           Informasjon i auditoriet v/rektor og rådgivere

1 STA – 1 STB           18.00 – 18.45

1 STC – 1 IDE            19.00 – 19.45

Tidsplan klasserom:

Klasser           Informasjon i klasserom v/kontaktlærerne

1 STA – 1 STB           18.45 – ca. 19.30

1 STC – 1 IDE            19.45 – ca. 20.30

1SEF                           17.00

Informasjon ved kontaktlærer vil foregå i undervisningsbygget på følgende rom:

Klasse            Rom    Kontaktlærer            

1 STA              U103   Ann Sofie Nybråten   

1 STB              U203   Amy Dale       

1 STC             U215   Rune Johan Stang

1 IDE               U101   John Arne Holtet

1SEF               U316   Siri Synnestvedt