Informasjonsmøte for foresatte i Vg2

Øvrebyen videregående skole inviterer foresatte til elever i Vg2 til informasjonsmøte torsdag 19. september 2019 klokken 18.00. Se invitasjon under.
Sist oppdatert 11.09.2019
Øvrebyen VGS

Invitasjon til informasjonsmøte for foresatte i Vg2

             

Øvrebyen videregående skole inviterer foresatte til elever i Vg2 til informasjonsmøte

 torsdag 19. september 2019 klokken 18.00.

 

Kontaktlærerne vil møte klassens foresatte i klasserommet på følgende rom i

undervisningsbygget.

 

Klasse   Rom      Kontaktlærer                Klasse   Rom              Kontaktlærer

2 STA    U 203    Egill Juvkam                  2 STB       U 102    Helen Evenstad

2 STC    U 201    Erik Tiller                       2 IDE        U 202    Nina Jørgensen

 

Temaer for møtet:

 •  Læringsmiljø/arbeidsmiljø i klassen
 •  Temaer som kontaktlærer snakker om til klassen
 •  Opplæringsloven §9a
 •  Skolereglementet
 •  Fravær og fraværsregler
 • Avsluttende fag i Vg2 for studiespes: 2P matte, fremmedspråk, programfagene

        for idrett: 2P matte, fremmedspråk, programfagene, samfunnsfag, geografi.

                                                         

 •  Timeplan
 •  Fagdager og fredager der elevene har fri
 •  Fritid, jobb og skole. Balanse. Tid til å gjøre skolearbeidet.
 •  Opptak neste år
 •  18 år - samtykkeskjema
 •  Utviklingssamtaler
 •  Elevteam: rådgiver, helsesøster, miljøarbeidere, PPT. De har mange samtaler med  

 enkeltelever og sørger for å sikre enkeltelevers rettigheter i den vg. skolen

 •  Eventuelt

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen

 

Ingunn Økland Jacobsen

Avdelingsleder for språk og samfunnsfag på Øvs