JAKOB – Veien hjem er lang

10 klasser ved Øvrebyen videregående. skole fikk over en 3 dagers periode oppleve stor fortellerkunst kombinert med suggererende musikk.
Sist oppdatert 24.10.2018
Turneorganisasjonen
Forteller Helga Samset og trompetist og musiker Jonas Kilmork Vemøy

Vi ble ført 2500 år tilbake i tid, til en annen kultur og til et annet landskap: ut i ørkenen i Midt-Østen, der noen av våre røtter er.

Temaene var kjente: kjærlighet og svik, bedrag og tilgivelse, fortalt med stor innlevelse og
dramatikk.

Elevene vil huske denne historien, om de to tvillingbrødrene, Esau og Jakob, som først sviker hverandre og vil ta livet av hverandre for å få førstefødselretten. Veien tilbake er preget av redsel og angst, men ender med at det gode i menneskene seirer.