Project Laptop UB

Ungdomsbedriften Project Laptop UB, som samler inn avlagte PC’er til gjenbruk for unge i Brasil, fikk hederlig omtale i Glåmdalen fredag 15. februar. PC’ene som samles inn blir sendt til deres samarbeidspartner i Brasil som distribuerer maskinene videre til sosiale ungdomsprosjekter i fattige områder I Rio de Janeiro.
Sist oppdatert 15.02.2019
Ungdomsbedrift
Faksimile Glomdalen 15.02.2019

Ungdoms Bedriften har, via et samarbeid med IBAS, fått på plass forsvarlige sletterutiner på PC’ene slik at ikke lagret informasjon kan komme på avveie. Et godt eksempel på samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.