Si i fra!

Øvrebyen videregående skole fikk besøk av Gard Smith-Hald fra Statens vegvesen tirsdag 26. mars.
Sist oppdatert 26.03.2019
Si i fra kampanjen

Bakgrunnen for Statens vegvesens «si i fra» kampanje er at ungdom, som er nye sjåfører, er spesielt ulykkesutsatt i trafikken. Kampanjen har som mål å få ungdommen til å tørre å si ifra når de sitter på med noen som kjører trafikkfarlig.