Snorre Sturlason

I tre dager på nyåret har Øvrebyen videregående skole hatt besøk fra Turneorganisasjonen i Hedmark med forestillingen «Snorre Sturlason – en innføring». Alle elevene fikk, som tittelen beskriver, en grundig innføring om Snorre og hans verk….
Sist oppdatert 09.01.2019
Turneorganisasjonen

«Forestillingen får fram ulike syn på Snorres autoritet som historisk kilde, og vår tolkning av fortiden generelt» står det i programmet til oppsettingen.
Dette satt den seriøse tonen i oppstarten av foredraget og forventingene til publikum. Men metoden for hvordan dette fagstoffet kan og ble formidlet endret seg dramatisk underveis og tok stadig nye vendinger inn mot en aktuell avslutning som elevene kunne relatere seg til.