Velkommen til nytt skoleår

Rektor ønsker velkommen til nytt skoleår
Sist oppdatert 10.08.2018
Rektor Hege Elisabet Nordgaard ønsker velkommen til Øvrebyen videregående skole.

Velkommen til skoleåret 2018/2019!           

Jeg ønsker alle dere som har kommet inn på Øvrebyen videregående skole, hjertelig velkommen til skolen mandag 20. august!

VG1(alle utdanningsprogram) møter kl 1030. VG2 og VG3 (alle utdanningsprogram) møter kl 840.

Jeg håper du har hatt en fin sommerferie som har gitt deg motivasjon og energi til å jobbe hardt gjennom hele skoleåret.

Når du kommer til skolen mandag 20. august, håper jeg du har satt deg høye mål.

Vi er 60 ansatte som alle legger forholdene til rette for at du skal trives og lykkes med å nå dine mål. Vi arbeider for at du skal få kunnskaper og bli godt forberedt til studier og yrkesliv.

Det er viktig med et godt klassemiljø for at du skal få et godt læringsutbytte i skolefagene. De beste resultatene oppnås ved å delta aktivt i opplæringen og å møte forberedt. Det fører også til økt trivsel.

Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge deg opp. Det er nyttig når du er én av 450 elever.

Øvrebyen videregående skole er en snus- og tobakksfri skole. Hos oss er det nulltoleranse for mobbing og utestengning. Elevene våre oppfordres til å engasjere seg i skolemiljøet og elevdemokratiet.

Vi ser fram til et flott skoleår og gleder oss til du kommer! Velkommen som elev ved Øvrebyen videregående skole og lykke til med skoleåret! 

Hege E. Nordgaard
Rektor