Velkommen til nytt skoleår

Velkommen til alle nye og gamle elever. Skolestarten er vel gjennomført med utdeling av læremidler, inndeling i klasser og møte med nye og gamle lærere.
Sist oppdatert 21.08.2019
Skolestart

Nye elever har oppstartsuke med felles fagopplegg noen dager, som også tar sikte på at elevene skal bli kjent med skolen og hverandre. Ved siden av det timeplanfestede opplæringsløpet vil høsten preges av valget og flere kulturopplevelser ved siden av faste arrangementer som aktivitetsdag og Operasjon dagsverk.