Facebook

 

Les flere innlegg fra Facebook

 

Foresatte til alle elever (vg1, vg2 og vg3) inviteres herved til foreldremøte.

Hovedtema for kvelden: elevenes læringsmiljø

Sted: Ringsaker videregående skole, 

Brumunddal

Tid: 21. november 2018 kl 18.00

 

Program for kvelden:

18.00   Velkommen v/ rektor

  • Kap. 9A i Opplæringsloven
  • Inkludering/ekskludering/utenforskap
  • Russefeiring        

18.45:  Fagsamtaler

Her vil dere kunne møte faglærer.

Påmelding på forhånd, frist 16. nov kl 12.00 til Sunnev Dokken

E-postadresse: sunnev.dokken@hedmark.org

Telefon 95 17 02 99

 

Påmeldingen skal inneholde:

Navn, fag, faglærer

Det avsettes 15 minutter til hver samtale

Håper du har anledning til å komme. Alle er hjertelig velkommen!

For Ringsaker vgs

 

Kjell Åge Bjørsrud
rektor

På tur til Frankrike

Franskelever, VG 2, nivå II fra RVS, er på tur til Frankrike, Yssingeaux, med Trollmidler. Oppholdet varer i 9 dager og elevene deltar i undervisning med franske elever og de opplever regionen på div. utflukter.